Luottamuselimet

Kunnanvaltuusto
Kontiolahden kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen kunnanvaltuusto, jonka paikkajakautuma valtuustokaudella 2013 - 2016 on:

  • SDP 10
  • KESK 9
  • KOK 8
  • PS 6
  • VIHR 2

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Mika Kuusela (KESK).

Kunnanhallitus
Kunnan operatiivisesta toiminnasta huolehtii 9-jäseninen kunnanhallitus. Sen puheenjohtajana toimii Pertti Haukka (SDP).

Paikkajakautuma toimikaudella 2015 - 2016 on:

  • SDP 4
  • KESK 3 
  • KOK 1
  • PS 1

Tarkastuslautakunta
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnalla on muita kuntalain mukaisia tehtäviä.

Muut lautakunnat
Kunnan hallintosäännössä niille määrättyjä tehtäviä hoitavat:

Luottamuselimissä käsiteltävien asioiden liitteet ovat nähtävissä jo esityslistoissa paitsi ympäristölautakunnan esityslistoissa. Ympäristölautakunnan liitteet näkyvät vasta pöytäkirjoissa.