Perustietoa kaavoituksesta

kuva

Kontiolahden kunnan kaavoitusta ohjaavat Joensuun seudun yleiskaava 2020 ja Pohjois-Karjalan maakuntakaava. Niitä puolestaan ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kunta noudattaa toiminnassaan kaavahierarkiaa.

Kunnassa maankäyttöä suunnitellaan joko yleispiirteisesti yleiskaavalla tai tarkemmin asemakaavalla. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava).

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaavalla osoitetaan alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Kunnan alueella vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa. Kaavojen eri vaiheista tiedotetaan Karjalaisessa ja kunnan kotisivuilla, tarvittaessa myös Pielisjokiseudussa.

Tietoja kaavoituksesta ja kaavaprosessista saa oheisilta kaavoitusyksikön työntekijöiltä.

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi
 

Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Pirjo Törrönen
p. 0400 588 868
pirjo.torronen@
kontiolahti.fi