Kaavoituskatsaus

Laadimme kunnassa vuosittain kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksella tiedotamme vireillä olevista maankäytön suunnitelmistamme.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsauksella pyrimme edistämään näitä tavoitteita.

Kaavoituskatsauksesta löydät tietoa maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta.

Ota yhteyttä:

MARJA-LIISA SYKKÖ

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
0400 491 791
marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi

Yleiskaavat, osayleiskaavat

MAIJA PARIKKA

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELIJA
050 566 6973
maija.parikka@kontiolahti.fi

Asemakaavat

LEENA SIPILÄ

SUUNNITTELUAVUSTAJA
0400 621 001
leena.sipila@kontiolahti.fi

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi