Kaavoituskatsaus

Laadimme kunnassa vuosittain kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksella tiedotamme vireillä olevista maankäytön suunnitelmistamme.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsauksella pyrimme edistämään näitä tavoitteita.

Kaavoituskatsauksesta löydät tietoa maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta.

Kunnanhallitus on 7.11.2022 (§ 251) hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuosille 2022–2023.

(Sivu päivitetty 21.11.2022)

Ota yhteyttä:

Yleiskaavat, osayleiskaavat

Asemakaavat

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi