Kontionpolut

Kontionpolut on Kontiolahden Jaamankankaalla sijaitseva maastopyöräily-, polkujuoksu- ja kävelyreitistö. Se muodostuu neljästä toisiinsa yhdistyvästä rengasreitistä. Kontionpolut yhdistyvät Uurosta Kolille kulkevaan Kolinpolku –retkeilyreittiin sekä Joensuun keskustan kautta kiertävään Jaama Trail –rengasreittiin ja siitä edelleen Kaprakan Kinttupolku –reitistöön. Sähköinen kartta-aineisto löytyy retkikartta.fi –palvelusta.

Kontionpolut is a trail system for mountain biking, trail running and walking. It is situated at Jaamankangas in Kontiolahti. Kontionpolut trail system consists of four circular trails. Kontionpolut connect with Kolinpolku hiking trail (from Uuro to Koli) and Jaama Trail (circular trail passing the Joensuu city centre) and further with Kaprakan Kinttupolku trail system. Digital maps are available on www.retkikartta.fi
 

LÄHTÖPISTEET STARTING POINTS

Reitistölle voi lähteä seitsemän eri lähtöpisteen kautta. Lähtöpisteiden infotauluissa annetaan kaikki reiteillä liikkumiseen tarvittava ohjeistus. Lähtöpisteille pääsee autolla ja niissä on pysäköintimahdollisuus.

Acces to trails is easiest by seven different starting points. Acces is possible by car and there are also parkings and all the needed trail information.


 

POLUT TRAILS

Merkityt polut ovat luonnontilaisia. Niillä voi esiintyä esimerkiksi kantoja, kiviä, juuria, mutaa, vesilammikoita ja liukkaita kohtia. Kaikki merkityt reitit ovat kaksisuuntaisia. Polut soveltuvat maastopyöräilyyn, kävelyyn ja polkujuoksuun. Reittien polut sijaitsevat metsätalousalueella jossa voi esiintyä metsänhoitotoimia ja hakkuita.

All marked trails are in natural condition. There can be stumps, rocks, roots, mud, water, and slippery spots on trails. All marked trails are bidirectional. Trails are suitable for mountain biking, walking, and trail running.Trails are located in the forestry area, therefore forest management and logging may take place.


REITTIKUVAUKSET TRAIL DESCRIPTIONS:

MERKINNÄT TRAIL GUIDE SIGNS

Reitit on merkitty maastoon väritunnuksilla, opasviitoilla, opastus- ja varoitusmerkeillä sekä karttatauluilla. Kartoissa ja maastossa käytetään samoja väritunnuksia. Reittimerkit sijaitsevat puutolpissa ja puissa.

Trail guidance consists of different colours (similar to the maps), signs, and information maps. Trails are marked with guide poles and painted signs on tree bark.

LIIKKUMINEN REITEILLÄ  INFORMATION FOR TRAILS

 

 • Reitillä pyöräily edellyttää maastoajotaitoja ja maastokelpoista pyörää, jalkaisin liikkumiseen riittää luonnossa liikkumisen perustaidot
 • Valitse reitti vaativuustason ja kuntosi mukaan itsellesi sopivaksi
 • Sopeuta vauhti omiin taitoihisi ja polun vaativuuteen. Ota muut liikkujat huomioon. Varo vastaantulijoita erityisesti merkityissä paikoissa. Pyöräilijä väistää hitaampia liikkujia.
 • Pysy olemassa olevilla poluilla ja reiteillä, vältä lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita,
 • Ylitä tiet varoen ja noudata liikennesääntöjä tiellä liikkuessasi
 • Älä jätä roskia luontoon
 • Tulenteko on sallittua vain merkityillä paikoilla
 • Moottoriajoneuvoilla liikkuminen reiteillä on kielletty
 • Älä liiku asutuksen pihapiireissä, noudata jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia, auta apua tarvitsevia
 • Ilmoita reitillä havaitsemistasi epäkohdista reittien ylläpitäjälle
 • Talvella pyöräily ja jalankulku kunnostetuilla laduilla on kielletty
   
 • Biking on trails require mountain biking skills and a mountain bike. Walkers and runners manage with basic outdoor skills.
 • Choose a trail suitable for your ability and condition.
 • Adjust your speed to your ability and trail difficulty. Pay attention to other trail users. Beware of approaching bikers, walkers and runners, especially at marked places. Bikers give way to slower trail users.
 • Stay on existing and marked trails, and avoid sudden stops and fragile ground.
 • Cross roads carefully and follow traffic rules while moving along the roads.
 • Take your litter to closest recycle bin.
 • Light a campfire only on designated campfire sites.
 • Motor vehicles are not allowed on trails.
 • Do not trespass on private land, and follow the everyman's rights and responsibilities. Assist anyone in need of help.
 • Report any shortages to Trail Management.
 • No wintertime cycling and walking on groomed skiing trails.


 


 

 
 

REITTIEN YLLÄPITÄJÄ:
Kontiolahden kunta,
tekninen osasto, kuntatekniikka
puh. 013 7341;
kirjaamo@kontiolahti.fi


TRAIL MANAGEMENT:
Kontiolahti Municipality,
Technical Department/
Municipal Infrastructure,
Tel. +358137341
kirjaamo@kontiolahti.fi