Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

Aktivointisuunnitelma
Kuntouttavaan työtoimintaan voi päästä vain aktivointisuunnitelman avulla. Kunnan sosiaalitoimi ja paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto tekevät aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai työttömyyden takia toimeentulotukea saavan henkilön kanssa. Aktivointisuunnitelman laatimisen tarkoituksena on rakentaa pitkään työttömänä olleelle polku työelämään. Siihen voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Kontiolahdella on mahdollisuus päästä muun muassa terveystarkastukseen.

Oikeus ja velvollisuus osallistua
Pitkäaikainen työttömyys on kuntouttavassa työtoiminnassa porrastettu iän mukaan. Alle 25-vuotiaat pääsevät kuntouttavaan työtoimintaan oltuaan työttömänä 8,5 - 12 kuukautta. Yli 25-vuotiaat tulevat palvelun piiriin 2 - 2,5 vuoden työttömyyden jälkeen. Molemmilla edellä mainituilla ryhmillä on oikeus ja velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman tekemiseen. Aktivointisuunnitelmasta kieltäytyminen voi viedä oikeuden saada työmarkkinatukea ja myös toimeentulotuen perusosa pienenee ensin 20 % ja seuraavasta kieltäytymisestä 40 %. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on velvoittavaa nuorille työttömille, mikäli sen järjestämisestä sovitaan aktivointisuunnitelmassa.

Mielekästä, vaativaa ja jatkuvaa
Kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on kokonaisuus huomioiden mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3 - 24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistutaan 1 - 5 päivänä viikossa ja työtoimintapäivän keston on oltava vähintään neljä tuntia päivässä.

Työtoiminnan aikana saatavat korvaukset
Kuntouttavan työtoiminnan aikana henkilö saa joko työmarkkinatuen tai toimeentulotuen täysimääräisenä sekä sen lisäksi ylläpitokorvauksen tai toimintarahan 8 euroa jokaiselta työtoimintapäivältä. Ylläpitokorvaus ja toimintaraha ovat verotonta tuloa, eivätkä ne vaikuta mahdollisen asumis- tai toimeentulotuen määrään. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada korvausta työtoimintaan osallistumisesta aiheutuviin matkakustannuksiin.

Yhteystiedot

Toimintakeskus Laituri

Päivi Räsänen
p. 0400 375 151