Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on osa sosiaalipalveluita. Kuntouttavassa työtoiminnassa voit olla 1–4 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä kunnan tai Siun soten yksiköissä, kunnan työpajalla, yhdistyksissä, seurakunnilla tai toimintakeskus Laiturilla. Laiturin ryhmätoiminnoissa voit osallistua esimerkiksi talkootöihin, käsityöryhmään tai liikuntaryhmään.

Kuntouttava työtoiminta on hyvä vaihtoehto silloin kun olet epävarma työkyvystäsi tai taustalla on pitkä työttömyys. Työelämää tai koulutusta kohti edettäessä on hyvä testata jaksamista erilaisissa työtehtävissä lisäämällä työtoiminnan käyntipäiviä tai työtunteja.

Toimintaan osallistuessasi sinulle asetetaan aina yksilölliset tavoitteet. Kuntouttavassa työtoiminnassa saat tukea omalta sosiaalityöntekijältä tai sosiaaliohjaajalta. Myös kunnan työllisyyspalveluiden tuki on käytettävissäsi jatkosuunnitelmien tekemiseksi.

Osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan lasketaan aktiivimallin vaatimusten mukaiseksi aktivoitumiseksi. Toimeentulona kuntouttavan työtoiminnan aikana on työttömyysetuuden lisäksi yhdeksän euron kulukorvaus toimintapäiviltä. Lisäksi sinulle maksetaan kodin ja työtoimintapaikan välillä liikkumisesta matkakorvaukset. Työttömyysetuuden maksaja arvioi mahdollisuutesi saada työttömyysetuuden korotettuna toimenpiteen aikana.

 

Ota yhteyttä:

ANNE TANSKANEN

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
013 330 5568
anne.tanskanen@siunsote.fi

MARKO MIKKONEN

SOSIAALIOHJAAJA
013 330 5625
marko.mikkonen@siunsote.fi

PÄIVI RÄSÄNEN

SOSIAALIOHJAAJA
0400 375151
paivi.rasanen@siunsote.fi