Nähtävillä olevat kaavat

Kun kunnanhallitus on kuuluttanut kaavaluonnoksia tai -ehdotuksia nähtävillä pidettäväksi, kaavojen ja asiakirjojen paperiversiot löytyvät kunnan tekniseltä virastolta (Keskuskatu 8 B, 1.krs, 81100 Kontiolahti), Lehmon kirjastosta (Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo) ja Kirkonkylän kirjastosta ( Puutarhatie 5, 81100 Kontiolahti). Lisäksi kaavatyöt tulevat nähtäville tälle sivulle.

STRATEGISEN YLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ

Koko kunnan alueelle laadittavan strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.1. - 9.2.2018 kunnan kaavoitusyksikössä sekä kirkonkylän ja Lehmon kirjastoissa niiden aukioloaikoina sivun yläosassa olevissa osoitteissa.

Strateginen yleiskaava osoittaa kunnan tulevaisuuden tahtotilan ja toimii kuntastrategiaa havainnollistavana työvälineenä. Strategisella yleiskaavalla on tarkoitus luoda pohjaa ja perusteita mm. yksityiskohtaisemmalle yleiskaavoitukselle ja asemakaavoitukselle sekä kunnan kehittämiselle. Tavoitteena on kehittää kunnan yhdyskuntarakennetta siten, että se on osa yhtenäistä Joensuun kaupunkiseutua.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteella Kontiolahden kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

Lisätietoja: tekninen johtaja Antti Asikainen, p. 050 5600 379.

 

--------------------

Sivu päivitetty 9.1.2018

 

Yhteystiedot

Kaavoitusjohtajan
sijainen

Tekninen johtaja
Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@
kontiolahti.fi