Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi.

Kaava-asiakirjat nähtävillä 12.1.–11.2.2022

Lehmonkangas, kaavamuutos ja -laajennus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutos- ja laajennusalue sijaitsee Lehmon taajamassa Joensuun kaupungin rajan tuntumassa rajautuen Vanhan Nurmeksentien itäpuolelle Asuntorinteentiestä etelään. Kaavatyön tarkoituksena on muuttaa kaava vastaamaan toteutunutta tilannetta ja samalla laajentaa asemakaava-aluetta asumiselle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62-63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä yllä esitettynä ajankohtana. Mahdolliset mielipiteet tulee esittää kirjallisesti 11.2.2022 klo 15:00 mennessä. Osoite yllä.

Nähtävillä:
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lehmon yhtenäiskoulun asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus

Kaavaehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa Lehmon koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi sekä osoittaa osa Kylmäojantiestä katualueeksi.

Ehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä yllä esitettynä ajankohtana. Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisesti 11.2.2022 klo 15:00 mennessä. Osoite yllä.

Nähtävillä:
Kuulutus
Kaavaehdotuskartta
Selostusehdotus