Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi.

Heikinpellon asemakaavaehdotus

Heikinpellon alueelle laadittava asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksella mahdollistetaan Peltosirkun päiväkodin ja sen pysäköintialueen laajentaminen sekä osoitetaan tontteja asuinpientaloille Lehmon taajamaan. Kaavaehdotus koskee Lehmon kylän tiloja tai osia tiloista Heikinpelto RN:o 10:157 ja Valtela RN:o 8:101. 

Kaava-asiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 26.11.2020–8.1.2021 kaavoitusyksikössämme yllä olevassa osoitteessa sekä Lehmon ja kirkonkylän kirjastoissa niiden aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti 8.1.2021 klo 14.00 mennessä kunnanhallitukselle osoitettuna. Osoitteet yllä.

Nähtävillä oleva aineisto:
Asian aiempi käsittely kunnanhallituksessa
Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus, ehdotus
Selostuksen liite 1, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selostuksen liite 2, rakennettavuusselvitys
Selostuksen liite 3, palauteraportti valmisteluvaihe
Kaavaehdotuksen laajempi kuulutus

 

 

 

Ota yhteyttä: