Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi.

Jaamankankaan ranta-asemakaavan muutosehdotus

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta kunnan rakennusjärjestyksen määrittämään 400 k-m² sekä tutkia käyttötarkoituksen muutosta osalle rakennuspaikoista. Muutos koskee kortteleita 2, 3 ja 6 sekä MU-aluetta. Noin 7,3 ha:n suuruinen muutosalue sijaitsee Höytiäisen etelärannalla ja se on yksityisessä omistuksessa.

Ranta-asemakaavan muutosehdotuksen asiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 28.4.–4.6.2021 kunnan kaavoitusyksikössä yllä olevassa osoitteessa.

HUOM! Aiemmasta kaavakuulutuksessa (Karjalainen 27.4.2021) olleesta inhimillisestä virheestä johtuen on kaavan nähtävilläpidon päättymisaikaa jatkettu. Uusi lehti-ilmoitus julkaistaan Karjalaisessa 28.4.2021 ja Pielisjokiseudussa 29.4.2021.

Kunnanhallituksen päätös 6.4.2021

Ilmoitustaulukuulutus
Kaavaehdotuskartta
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selostusehdotus
Luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen kaavaluonnos nähtäville

Maakuntakaava 2040 1.vaihemaakuntakaavaluonnos on asetettu julkisesti nähtäville ajalle 30.4. - 31.5.2021. Aineistoa nähtävillä kunnissa ja maakuntaliiton omilla sivuilla. Lisätiedot suoraan maakuntaliitolta: aluesuunnittelupäällikkö timo Korkalainen puh. 045 663 5376, timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi sekä maakuntaliiton omilta sivuilta.