Nähtävillä olevat kaavat,teksti


Kun kunnanhallitus on kuuluttanut kaavaluonnoksia tai -ehdotuksia nähtävillä pidettäväksi, kaavojen ja asiakirjojen paperiversiot löydät kunnan tekniseltä virastolta (Keskuskatu 8 B, 1.krs, 81100 Kontiolahti), Lehmon kirjastosta (Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo) ja Kirkonkylän kirjastosta ( Puutarhatie 5, 81100 Kontiolahti). Laitamme kaavatyöt nähtäville myös tälle sivulle.

----------

Asemakaavan laajennus Karhulan alueelle vireillä, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kunnanhallitus on käynnistänyt asemakaavan laajentamisen Lehmossa Karhulan alueella. Kaavatyön tavoitteena on tonttitarjonnan turvaaminen kaavoittamalla asuinpientalotontteja Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Vanhan Nurmeksentien ja Pielisjoen väliin jäävällä alueella Aholantien pohjoispuolella koskien oheisessa kuulutuksessa mainittuja tiloja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 4.9.–4.10.2019 kunnan kaavoitusyksikössä yllä olevassa osoitteessa. Mahdolliset mielipiteet kaavahankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai sähköpostilla kaavoitus@kontiolahti.fi.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma