Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi. Palautteen antamista kokeillaan myös kunnan palautejärjestelmän kautta. Linkki löytyy etusivun alareunasta, kohdasta Ota yhteyttä.

Lehmon Lamminranta, OAS nähtäville

Lamminrannan asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Vanha Nurmeksentien ja Onkilammen välissä, Koivukujan, Kanervakujan ja Rantakujan etelä puolelle jäävällä noin 8 ha:n suuruisella alueella. Alueelle on arvioitu tulevaksi noin 10 uutta erillispientalon rakennuspaikkaa. Kaavamuutos ja -laajennus koskee kiinteistöjä 276-404-21-156, 276-404-21-32, 276-404-21-51 ja 276-404-21-100.

Asemakaavan vireille tuloon liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään MRL 62-63 §:n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä ajalla 9.11.-9.12.2022. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään kirjallisesti tämän sivun ylälaidassa oleviin palautusosoitteisiin 9.12.2022 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja: Maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö, p. 0400 491 791.

Nähtävillä oleva aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2022