Nähtävillä olevat kaavat,teksti


Kun kunnanhallitus on kuuluttanut kaavaluonnoksia tai -ehdotuksia nähtävillä pidettäväksi, kaavojen ja asiakirjojen paperiversiot löydät kunnan tekniseltä virastolta (Keskuskatu 8 B, 1.krs, 81100 Kontiolahti), Lehmon kirjastosta (Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo) ja Kirkonkylän kirjastosta ( Puutarhatie 5, 81100 Kontiolahti). Laitamme kaavatyöt nähtäville myös tälle sivulle.

Strateginen yleiskaava, ehdotus nähtävillä

Koko Kontiolahden kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan ehdotus on valmistunut. Ehdotus muokattiin loppuvuonna 2018 nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta siitä saatujen lausuntojen perusteella.

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on määritellä maankäyttömme tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaavalla ohjaamme kunnan sisäistä maankäyttöä hyvin yleispiirteisesti ja luomme pohjaa yksityiskohtaisemmalle yleis- ja asemakaavoitukselle sekä maaseutualueidemme kehittämiselle.

Pidämme Kontiolahden strategisen yleiskaavan ehdotusasiakirjat nähtävillä 27.3.–26.4.2019 tämän sivun lisäksi kaavoitusyksikkömme ilmoitustaululla (Keskuskatu 8 B, 1. krs) sekä kirkonkylän ja Lehmon kirjastoissa.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana joko kaavoituksen sähköpostiin (linkki oikealla) tai postitse Kontiolahden kunta, kaavoitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

Nähtävillä oleva aineisto:
kuulutus
kaavaehdotuskartta
selostusehdotus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
vastine luonnoksesta annettuihin lausuntoihin
lähtötietoraportti

Sivu päivitetty 25.3.2019