Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi.

Lehmon osayleiskaavaehdotus nähtävillä 10.9.–12.10.2020

Lehmon osayleiskaavan tavoitteena on uusien asemakaava-alueiden osoittaminen ja taajaman tiivistäminen, yleisten virkistysalueiden ja -reittien osoittaminen, luonnonympäristön ja rakennusperinteen kannalta merkittävien alueiden ja kohteiden säilyttäminen ja esiintuominen, taajaman lievealueiden rakentamisen ohjaaminen ja alueen liikenneverkon kehittäminen.

Koronatilanteen vuoksi emme pidä kaavasta yleisötilaisuutta. Sen sijaan olemme tehneet kaavasta esittelyvideon, joka on kunnan Youtube-kanavalla. Esittelemme kaavaa virastotalolla myös henkilökohtaisesti ajanvarauksella (050 566 6973).

Nähtävillä olevat asiakirjat:
•    Kuulutus nähtävilläpidosta
•    Kaavaehdotuskartta
•    Selostusehdotus
•    AT-alueiden emätilaselvitys
•    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
•    Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät sekä niihin laaditut vastineet
•    Luonto- ja maisemaselvitys
•    Linnustoselvitys 2010
•    Linnustoselvitys 2016
•    Suovenhokasinventointi
•    Muinaisjäännösinventointi
•    Lehmon rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
•    Liitekartta rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen
•    Liikenneselvitys
•    Melu- ja tärinäselvitys

 

Nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset 12.8.–11.9.2020

Lehmon urheilukeskuksen asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavoitettava noin 8 ha:n alue sijaitsee Vanhan Nurmeksentien itäpuolella Utranharjun läheisyydessä koskien Lehmon kylän tiloja Yläpiha RN:o 21:141, Puistola RN:o 21:135, Alapiha RN:o 21:54 ja Koulunpelto RN:o 21:53. Kaavatyön keskeisenä tavoitteena on kaavoittaa alue urheilu- ja virkistyspalveluiden ja asutuksen tarpeisiin.

Nähtävillä olevat asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

Lehmon yhtenäiskoulun asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavatyön keskeisin tavoite on mahdollistaa Lehmon koulun laajeneminen yhtenäiskouluksi ja osoittaa osa Kylmäojantiestä katualueeksi. Alueen koko on noin 6 ha. Kaavatyö koskee Lehmon kylän tiloja Yläpiha RN:o 21:141, Heikkilä RN:o 21:8 ja Ristisaaren maantietä RN:o 1:5715.

Nähtävillä olevat asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

Heikinpellon asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavalla mahdollistetaan Peltosirkun päiväkodin ja sen pysäköintialueen laajentaminen sekä osoitetaan tontteja asuinpientaloille Lehmon taajamaan tiloilla Heikinpelto RN:o 10:157 ja Valtela RN:o 8:101. Kaavan alue on kooltaan noin 12 ha.

Nähtävillä olevat asiakirjat:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Rakennettavuusselvitys liitteineen

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus Lehmon yhtenäiskoulun ja Heikinpellon kaavaluonnoksista järjestetään Lehmon koulun ruokasalissa torstaina 3.9.2020 klo 17–19.

Huomioithan turvavälit ja muut annetut ohjeet. Ethän tule paikalle, mikäli sinulla on pientäkään sairauden oiretta, epäilet olevasi sairastumassa tai olet juuri palannut ulkomaille suuntautuvalta matkalta.

 

Ota yhteyttä: