Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, kunnanhallitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi.

Paiholan osayleiskaavan käynnistäminen

Kunnanhallitus on 15.2.2021 käynnistänyt osayleiskaavamuutoksen Paiholan alueelle. Kaavamuutos laaditaan yksityisen maanomistajan aloitteesta Paiholan ydinalueen kehittämiseksi ja rakennuslupamenettelyn sujuvoittamiseksi. Entisen sairaalan alue lähiympäristöineen on nykyisessä osayleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavamuutoksella alue suunnitellaan siten, että rakentaminen ilman poikkeamislupaa asemakaavoitusvelvollisuudesta on mahdollista. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus osoittaa joitakin uusia rantarakennuspaikkoja. Kaavamuutos tulee pääpiirteissään noudattelemaan voimassa olevan Paiholan osayleiskaavan aluevarauksia. Muutosalue koskee ainoastaan nykyisessä osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi merkittyä aluetta ja on pinta-alaltaan noin 97 hehtaaria.

Paiholan osayleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 8.3.–7.4.2021. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, kaavoitus, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai sähköpostitse kaavoitus@kontiolahti.fi.
•    kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta
•    osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jaamankankaan ranta-asemakaavan muutos

Yksityiset maanomistajat ovat käynnistäneen ranta-asemakaavan muutoksen Jaamankankaan ranta-asemakaava- alueella kortteleissa 2, 3 ja 6. Muutos koskee myös osaa MU-aluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta Kontiolahden rakennusjärjestyksen määrittämään 400 k-m² sekä tutkia käyttötarkoituksen muutosta osalle rakennuspaikoista.

Kunnanhallitus on päättänyt  18.1.2021 (5 §) asettaa kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosasiakirjat julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti. Asiakirjat ovat nähtävillä 3.2.–8.3.2021. Mahdolliset mielipiteet kaavamuutoksesta tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävillä oloajan päättymistä sivun ylälaidassa olevaan osoitteeseen.

Kuulutus Jaamankangas ranta-asemakaavan muutos

Nähtävillä oleva aineisto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos

 

 

 

Ota yhteyttä: