Tietosuoja

Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalveluamme.

Käsittelemme henkilötietojasi vain palvelun edellyttämässä laajuudessa. Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, saat laatimistamme tietosuojaselosteista.

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR ohjaa osaltaan henkilötietojen käsittelyä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Tietosuoja-asetus toi uusia oikeuksia rekisteröidyille sekä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka tietoja käsitellään eli esimerkiksi sinua kuntalaisena.
Rekisterinpitäjä on henkilö, viranomainen, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä eli esimerkiksi me kuntamme toimimme rekisterinpitäjänä.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja käsittelemme. Voit myös pyytää tietojen poistamista, mahdollisten virheellisten tietojen oikaisemista tai täydentämistä. Vaatimukset voit tehdä alla olevilla lomakkeilla, jotka tulee toimitaa henkilökohtaisesti kuntaan, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Lomakkeen voit tuoda esimerkiksi tietosuojavastaavalle. Olemme parhaillaan laatimassa myös sähköisiä lomakkeita pyyntöjä varten.

Pyyntöihin käytettävät lomakkeet:

Lomakkeita saat kuntamme neuvonnasta osoitteesta Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai voit tilata niitä numerosta 050 437 3411. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asiossa sinua auttavat tietosuojavastaava Miia Kauppinen ja varatietosuojavastaava Niina Turunen. He neuvovat, auttavat ja valvovat tietosuojan toteutumista.

Ota yhteyttä:

MIIA KAUPPINEN

TIEDONHALLINTASUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
050 437 3411
miia.kauppinen@kontiolahti.fi

NIINA TURUNEN

PALVELUSIHTEERI
050 437 3414
niina.turunen@kontiolahti.fi