Tietosuoja

Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalveluamme.

Käsittelemme henkilötietojasi vain palvelun edellyttämässä laajuudessa. Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, saat laatimistamme tietosuojaselosteista.

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR ohjaa osaltaan henkilötietojen käsittelyä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Tietosuoja-asetus toi uusia oikeuksia rekisteröidyille sekä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka tietoja käsitellään eli esimerkiksi sinua kuntalaisena.
Rekisterinpitäjä on henkilö, viranomainen, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä eli esimerkiksi me kuntana toimimme rekisterinpitäjänä.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietojasi käsittelemme. Voit myös pyytää tietojen poistamista, mahdollisten virheellisten tietojen oikaisemista tai täydentämistä. Vaatimukset voit tehdä sähköisellä lomakkeella tai alla olevilla lomakkeilla, jotka tulee toimittaa henkilökohtaisesti kuntaan, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Lomake tuodaan ensisijaisesti tietosuojavastaavalle.

Pyyntöihin käytettävät lomakkeet:

* Tietojen tarkastuspyyntö
* Tietojen oikaisupyyntö
* Tietojen poistopyyntö

Lomakkeita saat kuntamme neuvonnasta osoitteesta Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai voit tilata niitä numerosta 050 437 3411. Voit täyttää lomakkeet myös sähköisesti 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan. .