Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden isot investoinnit saatiin päätökseen

Kontiolahden isot investoinnit saatiin päätökseen

Vuonna 2023 vietettiin Kontiolahden kunnan 150-vuotisjuhlia, päivitettiin kuntastrategia vastaamaan entistä paremmin muuttunutta toimintaympäristöä ja aloitettiin talouden sopeuttaminen. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 talousarvio toteutui muutettua talousarviota parempana. Koko kunnan tasolla vertailua edellisvuoteen vaikeuttaa maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuol­lon palveluiden siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle, kun palveluiden rahoitus ei kierrä enää kuntien kautta (sote-uudistus).

Toimintatuotot ylittyivät muutetusta talousarviosta noin 0,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut puolestaan jäivät noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Toimintakate toteutui näin ollen noin miljoona euroa arvioitua pienempänä eli parempana. Riittävän varhaisessa vaiheessa aloitetut talouden sopeuttamistoimet tuottivat siis tulosta jo vuonna 2023, mikä helpottaa tulevien vuosien sopeuttamistarvetta. Verotulot toteutuivat vuonna 2023 niin sanottujen verohäntien vuoksi huomattavasti alkuperäistä ja myös muutettua talousarviota parempina. Sote-uudistuksen vuoksi kunnan tuloveroprosentiksi määräytyi 7,86 % edellisvuoden tuloveroprosentin oltua 20,5 %. Näin ollen verotulojen kertymää ei voida suoraan verrata edellisvuoden kertymään. Samasta syystä myöskään vuoden 2023 valtionosuuksia ei voida verrata suoraan edellisvuoden valtionosuuksiin.

Ilahduttavaa vuoden 2023 talousarvion toteumassa on se, että vuosikate parani edellisvuoden 5,7 miljoonasta eurosta 8,2 miljoonaan euroon, mikä riitti kattamaan mittavien investointien vuoksi lähes 7 miljoonaan euroon kasvaneet poistot. Vuonna 2022 vuosikate riitti juuri ja juuri kattamaan hieman alle 5,7 miljoonan euron poistot. Tilikauden tulos parani edellisvuoden noin 16 000 eurosta lähes 1,3 miljoonaan euroon.

– Ilo jää lyhytaikaiseksi, kun muistetaan, että vuosikatteen ja tuloksen paraneminen selittyy suurimmaksi osaksi kertaluontoisilla verohännillä. Vastaavaa verotulojen kasvua ei voida odottaa tulevina vuosina ja tämänhetkisen käsityksen mukaan vuosikate heikkenee suunnitelmakaudella merkittävästi, ellei tarvittavia toimenpiteitä tehdä, muistuttaa Kontiolahden kunnanjohtaja Jari Tuononen.

– Vuoden 2024 talousarvio jouduttiin laatimaan 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi 0,5 prosenttiyksikön tuloveroprosentin korotuksesta huolimatta, kertoo hallintopäällikkö Pasi Ruohtula.

Kunnanvaltuustolle esitetään, että vuoden 2023 tilikauden tuloksesta tehdään 1,4 miljoonan euron investointivaraus Onttolan liikuntahalliin, puretaan Lehmon yhtenäiskoulun investointivarausta 0,5 miljoonaa euroa ja vähennetään poistoeroa -184 030,85 euroa, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 191 039,81 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Tämän jälkeen taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on noin 17,3 miljoonaa euroa.

Viime vuosien aikana kunnassa on tehty historiallisen suuret investoinnit. Lehmon uusi yhtenäiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 2023 ja hankkeen viimeinen osa, liikuntahalli, valmistui vuoden 2024 tammikuussa. Vuoden 2023 nettoinvestoinnit olivat yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista lainaa otettiin 7 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 7,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 ja vuosien 2025–2026 investointisuunnitelmassa on tällä hetkellä vain välttämättömimmät investoinnit, jotta kunnan lainamäärä saadaan käännettyä laskuun. Vuoden 2023 lopussa kunnan lainakanta oli 63,3 miljoonaa euroa eli 4 185 euroa/asukas.

Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2023 lopussa kunnassa oli 15 135 asukasta, 22 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysprosentti vuoden 2023 lopussa oli 10,4 %, kun se oli vuotta aiemmin 9,9 %.

Tilinpäätös on kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 25.3.2024.

 

Tunnuslukuja

TP2022

  TP 2023

Asukasmäärä

15 157

  15 135

Työttömyysaste 31.12.

9,9

  10,4

Henkilöstömäärä 31.12.

613

  626

Toimintakatteen muutos

9,1

  -48,9

Vuosikate/poistot %

100

  118

Lainakanta €/asukas

4 127

  4 185

Kumulatiivinen ylijäämä, M €

17,2

  17,3