Sisältöjulkaisija

angle-left Lehmon osayleiskaava voimaan

Lehmon osayleiskaava voimaan

Lehmon oikeusvaikutteinen osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Lehmon taajama-alue kehittyy ja vahvistuu

Lehmon maankäytön suunnittelu on ollut haastavaa. Nopea kasvu sekä kunnan maanomistuksen puute ovat myötävaikuttaneet siihen, että taajama-alueesta on muodostunut repaleinen ja vailla keskustaa. Voimaan tulleen kaavan tarkoituksena onkin luoda puitteet Lehmon ja Kylmäojan taajamien ja ympäröivien haja-asutusalueiden kehittymiselle, tiivistämiselle ja rakentamisen ohjaamiselle. Kaavalla osoitetaan myös uusia työpaikka- ja teollisuusalueita Lehmon alueelle, joiden tavoitteena on lisätä alueen yritystoimintaa.

Kaavan yhtenä tavoitteena on mm. kehittää Lehmon ja Kylmäojan aluetta osoittamalla uusia asemakaava-alueita, virkistysalueita ja -reittejä sekä sujuvoittamalla Lehmon sisäistä liikennettä kiinnittäen huomiota myös liikenneturvallisuuteen.

Osayleiskaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta

Lehmon osayleiskaava tulee ohjaamaan alueen asemakaavoitusta uusilla asemakaava-alueilla ja asemakaavan muutosalueilla. Asemakaavoitettavat alueet on jaettu ohjeelliseen toteuttamisjärjestykseen. Asemakaavoittaminen toteutetaan tarpeen mukaan ja edellyttää onnistumista maanhankinnassa. Nopeimmin lähtee asemakaavoitus etenemään Vanhan Lehmon osalta.

Asemakaavoituksella suunnitellaan alueet, kuten esimerkiksi viheralueet ja puistot tarkemmin. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040, joten kaikkien asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden asemakaavoitus pyritään toteuttamaan noin 20 vuoden aikajänteellä.

Lehmon osayleiskaava, voimaan 25.1.2024