Sisältöjulkaisija

angle-left Vierevänniemen hakkuun kiistaan sopuratkaisu – käsiteltävät alueet pienentyvät alle puoleen alkuperäisestä suunnitelmasta

Vierevänniemen hakkuun kiistaan sopuratkaisu – käsiteltävät alueet pienentyvät alle puoleen alkuperäisestä suunnitelmasta

Kontiolahden kunta tiedotti ja esitteli syyskuussa 2023 Vierevänniemen eteläpuolelle, Rantatöyrääntien edustalle, sijoittuvia suunniteltuja lainvoimaisen maisematyöluvan mukaisia maisemahakkuita. Hakkuusuunnitelmista saatiin runsaasti palautetta. Toimenpiteet vaadittiin peruttavaksi ja esitettiin työryhmän perustamista asiasta neuvottelemaan. Asiasta jätettiin kuntalaisaloite ja kansalaisadressi, joissa oli useita satoja allekirjoittajia ympäri Suomea.

Kunta on perustanut aloitteessa esitetyn työryhmän, jonka kanssa alueen hakkuita on käsitelty yhteisymmärryksen löytämiseksi. Työryhmään on kuulunut jäseniä Kontiolahden luonnonystävistä, luontomatkailuyrittäjä, kuntalaisisa, hakkuuesityksen tehneitä alueen asukkaita, kunnan edustajina tekninen johtaja ja ympäristöpäällikkö sekä hakkuut toteuttavan metsäyhtiön edustaja.

Työryhmä kokoontui kaikkiaan kolme kertaa, joista ensimmäisellä kerralla käytiin osapuolten tahtotiloja läpi. Toisella kerralla käytiin tutustumassa maastossa Vierevänniemen alueeseen. Kolmannella kerralla kokoonnuttiin kuulemaan osapuolten mahdolliset uudet näkemykset sekä haettiin kompromissiratkaisua asian eteenpäin viemiseksi yhteisymmärryksessä.

Työryhmän yhteisenä näkemyksenä hakkuualuetta pienennetään Vierevänniemen uimarannan parkkipaikan ympäristöstä sekä latuverkon yläpuoliselta alueelta. Venetalaiden läheisyydestä poistetaan ainoastaan vaarallisia puita. Noin 70 vuotta vanhan kuusikon avohakkuusta luovutaan kokonaan. Muilta alueilta harvennusvoimakkuutta pienennetään noin 10 prosenttia. Hakkuu toteutetaan tulevan talven aikana maastovaurioiden välttämiseksi. Hakkuu toteutetaan ns. jatkuvan kasvatuksen mukaisena hakkuuna, jossa metsää kasvatetaan eri-ikäisrakenteisena ja metsässä on latvuspeittävyyttä jatkuvasti.

Neuvoteltu ratkaisu toteuttaa kaikkien osapuolten toiveita. Alueen luontoarvoja säästetään aiempaa enemmän, mutta näköala asutuksen suunnasta Höytiäisen suuntaan avartuu entistä paremmin.

Kontiolahden kunnan tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 28.11.2023 aloitteeseen annettavaa vastausta.

Kartta, jossa muutokset on kuvattu alueittain.