Sisältöjulkaisija

angle-left Yrityskokemustutkimuksen tulokset ovat erinomaisia Kontiolahdella

Yrityskokemustutkimuksen tulokset ovat erinomaisia Kontiolahdella

Kontiolahdella on ensimmäistä kertaa selvitetty laajalla tutkimuksella yritysten ja yrittäjien kokemuksia kunnan toiminnasta ja palveluista. Nyt toteutetulla tutkimuksella haluttiin entistä tarkemmin ja syvällisemmin selvittää kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä yrittäjien kokemusta kunnan palveluista. Kontiolahti on viime vuosina menestynyt yritysasioissa ja elinkeinojen kehittämistyössä erinomaisesti. Tästä tunnustuksena Vuoden Yrittäjyyskunta valinta ja Yrittäjien kuntabarometrin alueellinen kärkipaikka vuoden 2020 aikana.

Tutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys kuntaan yrityksen sijaintipaikkana on erinomainen. Erityistä kiitosta tutkimuksessa annettiin turvalliselle toimintaympäristölle, vuorovaikutuksen helppoudelle kunnan kanssa, viestinnälle ja asioiden hoitamisen sujuvuudelle. Yli 86 prosenttia vastaajista antoi kyselyssä kunnan elinkeino- ja yrityspalveluille arvosanaksi hyvä tai erinomainen. Kehityskohteita tutkimuksen perusteella ovat julkisiin hankintoihin liittyvät asiat ja reagointinopeus yrittäjien asioiden hoitamisessa. Näissäkin arvosana on selvästi parempi kuin vertailukunnissa.

– Tutkimustulos vahvistaa sen, että viime vuosien aikana tehdyt toimenpiteet lähipalveluiden lisäämiseksi yrityspalveluissa ja kunnan aktiivinen ote viestinnässä sekä yritysten huomioimisessa on kannattanut, toteaa kehittämisyhtiö Kontionloikka Oy:n toimitusjohtaja Annu Räsänen.

– Esille nousseet kehittämiskohteet ovat samoja kuin esimerkiksi aiemmissa kuntabarometreissä, ja haluamme toki parantaa näissä juoksua. Esimerkiksi julkisiin hankintoihin liittyen käynnistämme hankintastrategian laatimisen yhdessä yrittäjien kanssa, kertoo kunnanjohtaja Jari Tuononen.

Kontionloikka Oy toteutti ostopalveluna yrityskokemustutkimuksen, jossa haastateltiin viittäkymmentä Kontiolahden alueella toimivaa yritystä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa yritysten kokemuksia kunnan yrityspalveluista ja maankäytöstä sekä yleisesti yrittäjien halukkuutta suositella kuntaa toisille yrittäjille. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluina kevään 2021 aikana. Vertailua toteutettiin tutkimuksen sisällä muiden vastaavien kehyskuntien kanssa. 

Lisätietoja:

Annu Räsänen, toimitusjohtaja
Kontionloikka Oy
p. 0400 265 020  
annu.rasanen@kontiolahti.fi

Jari Tuononen, kunnanjohtaja
Kontiolahden kunta
p. 050 435 8700
jari.tuononen@kontiolahti.fi