Sisältöjulkaisija

angle-left Höytiäisen rantaosayleiskaavan alueen rakennusinventointi

Höytiäisen rantaosayleiskaavan alueen rakennusinventointi

TIEDOTE RAKENNUSKULTTUURI-INVENTOINTIA VARTEN SUORITETTAVISTA KATSELMUKSISTA

RAKENNUSKULTTUURI-INVENTOINTIA VARTEN SUORITETTAVISTA KATSELMUKSISTA

Höytiäisen ranta-alueilla tehdään kevättalven ja kesän 2023 aikana vanhan rakennuskannan inventointia. Ensimmäinen maastokatselmus aloitetaan sunnuntaina 2.4.2023. ja kestää muutaman päivän ajan.

Rakennuskulttuuri-inventoinnin tarkoituksena on selvittää rakennetun kulttuuriympäristön tilannetta rantaosayleiskaavoitusta varten, yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella. Tarkastelualueelta huomioidaan ja raportoidaan merkittävimmät, yleiskaavan laatimisen kannalta olennaiset valtakunnalliset, maakunnalliset, seudulliset ja paikalliset rakennuskohteet ja alueet, joihin voisi kohdistua yleiskaavassa esitettäviä suojelumerkintöjä. Inventoinnin aluerajaus on nähtävissä tämän tiedotteen liitteenä.

Inventoinnin tekeminen edellyttää maastossa ja pihapiireissä liikkumista, rakennusten valokuvaamista sekä taustatietojen keräämistä omistajilta. Maankäyttö- ja rakennuslain 204a §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija ovat velvollisia sallimaan kaavoituksesta aiheutuvien töiden suorittamisen alueellaan. Työn tekee kunnan valitsema konsultti (Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso).

Tulevassa inventoinnissa tarkistetaan aiemmin tehdyissä inventoinneissa olevia kohteita ja lisäksi saatetaan kartoittaa uusia kohteita, joita ei ole aiemmin pidetty merkittävinä.

Lisätietoja:

Marja-Liisa Sykkö                                          Juha-Pekka Husso
maankäyttöpäällikkö                                      konsultti
p. 0400 491 791                                             p. 040 5089294

marja-liisa.sykko(at)kontiolahti.fi                    jphusso(at)kolumbus.fi
Kontiolahden kunta                                        Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso

PÄIVITETTY KAAVARAJAUS

Höytiäisen OYK rajaus 24032023 (pdf)