Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahti sai luontokohteiden ennallistamisavustusta Kunta-Helmi-hankehausta

Kontiolahti sai luontokohteiden ennallistamisavustusta Kunta-Helmi-hankehausta

Kontiolahden kunta on saanut Kunta-Helmi-ennallistamisavustusta kahden erityyppisen kohteen ennallistamiseen: Jaamankankaan eteläosasta lähtevän Paskolähteen puron kunnostamiseen ja Kiviniemen tilan perinnebiotooppien ennallistamiseen.

Kontiolahden kunta haki syksyllä 2020 harkinnanvaraista valtionavustusta Kunta-Helmi elinympäristöjen ennallistamishankkeesta, joka on osa ympäristöministeriön laajempaa Helmi-ohjelmaa. Kunta haki avustusta lähes 80 000 euron kokonaisbudjetilla, johon saatiin 80 prosentin valtionavustus. Hankkeen toteutusaikaa ovat vuodet 2021 ja 2022. Kontiolahden tekninen lautakunta käsittelee asiaa ensi viikon tiistaina 26.1.2021 kokouksessaan.

Hankkeessa kunnostetaan Kyyrönsuon lakkautetun turvetuotantoalueen läpi ojittamalla muutettu Paskolähteen puro luonnontilaisen kaltaiseksi lähdepuroksi. Paskolähde ja Paskolähteen puro muodostavat maantieteellisesti yhtenäisen luontokokonaisuuden, jossa laajasta luonnontilaisesta avolähteestä, Paskolähteestä, purkautuva pohjavesi toimii Pyhäselkään laskevan Siilaisenpuron yhtenä alku-uomana.

Kiviniemen tilan ennallistamistoimet toteutetaan matkailutilaksi vuokratun päärakennuksen pihapiirin ympärillä olevien perinnebiotooppien eli niittyjen ja metsälaidunten hoitona ja aitaamisena laidunnuskäyttöön. Kiviniemen tila sijaitsee Herajärven kierroksen varrella, Kolin kansallispuiston välittömässä läheisyydessä. Alueen niityt ja metsälaitumet ovat päässeet hoidon puutteessa vuosien varrella pusikoitumaan. Toimilla on merkittävää positiivista vaikutusta kehittyvän matkailukohteen maisema- ja luontoarvoihin.

Kaikki ennallistettavat alueet ovat kunnan omistuksessa. Kiviniemen nykyisellä vuokralaisella on lampaita laiduntamiseen.

– Toimilla saadaan palautettua menetettyjä tai menettämisen uhan alla olleita luontoarvoja ja kohteilla tulee olemaan merkittävää maisemallista ja virkistyksellistä merkitystä. Kohteiden toteutus tukee kunnan matkailustrategiaa, ympäristöpäällikkö Antti Suontama iloitsee.

Kartta