Sisältöjulkaisija

angle-left Lehmon yhtenäiskoulun poikkeamislupa on teknisen lautakunnan käsittelyssä

Lehmon yhtenäiskoulun poikkeamislupa on teknisen lautakunnan käsittelyssä

Kahden yhtenäiskoulun rakentaminen etenee Kontiolahdella. Kirkonkylän yhtenäiskoulun uudisosa on valmistumassa heinäkuun puoliväliin mennessä, ja Lehmon yhtenäiskoulua on tavoite päästä rakentamaan heti elokuun alussa. Lehmon koulun valmistumisen myötä osa yläkoululaisista siirtyy Lehmoon ja kirkonkylältä päästään purkamaan pois huonokuntoisimmat koulun osat.

Tekninen lautakunta käsittelee Lehmon yhtenäiskoulun poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisun ensi viikon tiistaina 29.6.2021. Yhtenäiskoululle ei voida myöntää rakennuslupaa ilman poikkeamislupaa, koska alueelle valmisteltavina olevia yleis- ja asemakaavoja ei ole vielä saatu voimaan.

Alueen pohjoisosassa sijaitsee vanhoja, purkukuntoisia rakennuksia, joiden on arveltu olevan lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Uusi koulurakennus sijoittuu alueen eteläosaan. Ely-keskus on edellyttänyt erillisen lepakkoselvityksen tekemistä. Selvitys tulee tehdä lepakoiden aktiivisimman lisääntymiskauden aikaan kesä–heinäkuussa, ja selvitys on nyt parhaillaan käynnissä. Selvityksen tarkemmat tulokset saadaan heinäkuun aikana.

Lehmon yhtenäiskoulu muodostuu uudisrakennuksista ja peruskorjausosioista. Lisäksi osa nykyisistä rakennuksista täytyy alueelta purkaa pois. Tavoitteena on, että elokuussa 2022 alakoulun oppilaat aloittavat koulun uudisrakennuksessa ja kivikoulua päästään purkamaan pois kesäkuussa 2022. Näin uuden liikuntasalin rakennustyöt saadaan käyntiin syksyllä 2022, ja kokonaisuus valmistuu suunnitellusti kesäkuussa 2023. Edellytyksenä on, että rakennustyöt saadaan käyntiin elokuun alussa. Rakentamisen aloituksen viivästyminen kuukaudella tarkoittaa, että lopullinen valmistumisaikataulu viivästyy vuodella.

Aikataulusta johtuen tekninen lautakunta on esityksen mukaan myöntämässä poikkeamislupaa, vaikka lepakkoselvitys ei vielä olekaan valmis. Kunnalla on myös mahdollisuus hakea Ely-keskukselta poikkeamista lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta.