Sisältöjulkaisija

angle-left Mikä ihmeen liikuntapaikkasuunnitelma?

Mikä ihmeen liikuntapaikkasuunnitelma?

Liikuntapaikkojen suunnittelussa painottuvat muun muassa lasten liikkumisympäristöt, esteettömyys sekä seuratoiminnan ja huippu-urheilun edistäminen.

Kontiolahden kehittyvä ja kasvuhakuinen kunta investoi kuntalaistensa vapaa-aikaan ja hyvinvointiin, mistä yhtenä osoituksena Kontiolahden poikkihallinnollinen liikkumisohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa joulukuussa 2020. Ohjelman tavoitteena on tehdä Kontiolahdesta yksi Suomen liikkuvimmista kunnista vuoteen 2025 mennessä. Liikkumisohjelman yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi kirjattiin liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen. Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikuntapaikkarakentamisen ennakointia ja sovittaa yhteen eri toimijoiden tarpeita ja toiveita.

Liikuntapaikkasuunnitelman rakentaminen aloitettiin tiedonkeruulla viime vuonna. Erityiseksi painopisteeksi suunnitelmatyössä ovat nousseet lasten ja nuorten liikkumisolosuhteet: leikkipuistot sekä päiväkotien ja koulujen pihat. Lasten ja nuorten mielipiteitä selvitettiin koulujen kautta kyselyin – kuntalaisten näkemyksiä kerättiin jo liikkumisohjelmatyön sekä maakunnallisen liikkumiskyselyn aikana. Suunnitelman sisältöjä on käsitelty työpajoissa niin kunnan sisäisesti kuin urheiluseurojenkin kanssa. Suunnitelmatyössä on huomioitu myös kuntaan tehdyt liikuntapaikkoja koskevat aloitteet.

Nyt suunnitelmatyössä on päästy luonnosvaiheeseen. Suunnitelmaluonnosta ja sen keskeisiä painopisteitä on käsitelty sekä sivistys- että teknisessä lautakunnassa. Luonnosta esitellään myös eläkeläisneuvostossa, vammaisneuvostossa sekä järjestöasioiden neuvottelukunnassa. Liikuntapaikat on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, minkä vuoksi myös osallistaminen suunnitelmatyöhön on ollut perinpohjaista.

Liikuntapaikkasuunnitelman mukaisen kehittämisen painopisteiksi on valittu laadukkaat ja saavutettavat lasten liikkumisympäristöt, omatoimisen liikkumisen olosuhteet, esteettömyyden huomiointi liikuntapaikkarakentamisessa sekä seuratoimintaa ja huippu-urheilua edistävät liikuntapaikat. Liikuntapaikkojen suunnittelussa huomioidaan monikäyttöisyys ja vastataan myös ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Liikuntapaikkasuunnitelman toteutumista seurataan kuntaan perustettavassa liikuntapaikkatyöryhmässä. Tänä vuonna liikuntapaikkahankkeista toteutusvuorossa ovat muun muassa Lehmon urheilukeskuksen ulkokuntosali, Lehmon-Utranharjun kesäreitit sekä Kontioniemen ulkotenniskentän pinnoittaminen. Leikkipuistojen osalta kehittämistyö aloitetaan kirkonkylän leikkipuistoista, koulunpihoista ensimmäisenä päivitetään Ahokkalan välineitä ja päiväkodinpihoista Päivänpaiste Kylmäojalla saa uutta kalustoa.

Liikuntapaikkasuunnitelmaa päivitetään vuosittain talousarvion rakentamisvaiheessa – se ei siis ole staattinen asiakirja vaan jatkuvasti päivittyvä työkalu. Mikäli tätä lukiessa mieleen nousi idea tai ajatus liikkumisen edistämiseksi, kannattaa olla yhteydessä kuntaan!

Lehmon portaat