Sisältöjulkaisija

angle-left Perheohjauksen ytimessä on hyvinvoiva lapsi

Perheohjauksen ytimessä on hyvinvoiva lapsi


Varhaiskasvatuksen perheohjauksen tarkoitus on vahvistaa lapsen hyvinvointia ja tukea perhettä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Kontiolahden kunta on investoinut varhaiskasvatuksessa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kontiolahdella on esimerkiksi nyt oma perheohjaaja, jonka työskentelyalueena on kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheet. Perheohjaaja Elina Reentien (kuvassa) tehtäviin kuuluu muun muassa lapsen ja perheen voimavarojen vahvistaminen sekä huoltajien tukeminen lapsen kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä pulmissa. On lapsen etu, että varhaiskasvatuksessa nähdään tärkeänä myös huoltajien ja koko perheen tukeminen osana lapsen hyvinvointia. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. Pienen lapsen elämä on kokonaisuus, ja lapsi tuo päiväkotiin mukanaan kaiken kokemansa.

Lapsen huoltaja voi ottaa itse yhteyttä perheohjaajaan tai varhaiskasvatuksen henkilökunta voi suositella palvelua perheelle. Työskentely alkaa ja etenee aina perheen tilanteen ja toiveen mukaan. Työ on luottamuksellista, mutta usein avoin yhteistyö kaikkien lapsen kanssa työskentelevien aikuisten kesken on tarpeen. Perheohjaaja ei kuitenkaan koskaan kerro huoltajien yksityisiä asioita eteenpäin ilman lupaa. Yhdessä keskustellen ja huoltajia kunnioittaen pyritään löytämään ratkaisuja perheen tilanteen helpottamiseksi. Perheohjauksen ytimessä on aina lapsen hyvinvointi.

Perheohjaajan kanssa keskustellaan useimmiten teemoista, jotka liittyvät lapsen haastavaan käytökseen, lapsen arjen haasteisiin, perheen vuorovaikutukseen ja tunteiden hallintaan. Voi olla, että aamulähdöt tai iltatoimet ovat hankalia, sisarukset riitelevät jatkuvasti tai lapsella on voimakas uhmaikä. Keskusteluja voidaan käydä myös siitä, kuinka huoltajan omat voimavarat, parisuhteen haasteet tai ero heijastuvat lapseen. Valmista vastausta ei perheohjaajallakaan aina ole. Tärkein asia on yhteinen keskustelu ja kuulluksi tuleminen. Huoltajien kanssa pohditaan yhdessä, mitä lapsi käytöksellään koettaa kertoa. Ja toisaalta on tärkeä kuunnella, mitä tunteita huoltaja kokee haastavissa tilanteissa. Työ on ihmisten kunnioittavaa kohtaamista, kuuntelemista ja kenties uusien näkökulmien ja ratkaisujen etsimistä. Perheohjauksessa huoltajien kanssa käydään läpi asioita, jotka tukevat lapsen kehitystä ja kasvua. Usein jo pienet muutokset auttavat ja arki lapsen kanssa helpottuu.

Joskus lapsen tilanne tarvitsee muitakin asiantuntijoita. Perheohjaaja voi tulla mukaan perheneuvolaan tai ohjata lapsen psykologin tarkempiin tutkimuksiin. Huoltajia on ohjattu myös parisuhdetyön ammattilaisille. Jos perheessä on useamman ammattilaisen tuentarve, on hyvä miettiä työnjakoa muiden palvelujen ja varhaiskasvatuksen välillä. Näissä tilanteissa perheohjaajan rooli on usein olla lähimpänä perhettä ja tukea lapsen hyvinvointia. Perheohjaaja on mukana järjestämässä myös erilaisia vertaistukiryhmiä huoltajille, ja näistä on saatu myönteisiä kokemuksia.

Perheohjaaja