Sisältöjulkaisija

angle-left Teknisen lautakunnan kokouksessa 28.3.2023 käsiteltäviä asioita

Teknisen lautakunnan kokouksessa 28.3.2023 käsiteltäviä asioita

Teknisen lautakunnan kokouksessa 28.3.2023 käsitellään monta tärkeää asiaa:

Lehmon osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettaminen

Tarkistetussa osayleiskaavaehdotuksessa on tehty muutoksia muun muassa uusien tieyhteyksien linjauksiin ja myös uusiin asuinalueisiin. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestetään esittelytilaisuus, josta tiedotetaan erikseen.

Kyyrönsuon aurinkovoimalan mahdollistava osayleiskaava

Aurinkovoimalan mahdollistava osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Aurinkovoimalan kaava-alue on irrotettu Lehmon osayleiskaavasta omaksi kaavakseen. Kaavasta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 12.4. klo 17.00—18.30 kunnantalon valtuustosalissa (Keskuskatu 8 A, 81100 Kontiolahti).

Matkailualueen yhteistyösopimus

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan Kontiorannan matkailualueen mahdollistavan yhteistyösopimuksen, joka on laadittu kunnan ja Puulaakso Kontioranta Oy:n kesken. Kontiolahden kunta ja Puulaakso Kontioranta Oy ovat yhdessä allekirjoittaneet aiesopimuksen 9.8.2022, jonka tavoitteena on luoda Kontioniemen entisestä varuskunta-alueesta vetovoimainen matkailualue rakentamalla alueelle ekologista, elämyksellistä ja korkeatasoista majoituskapasiteettia sekä muita matkailupalveluita kuten ohjelma- ja ravintolapalveluita. Yhteistyösopimuksella korvataan 9.8.2022 sopijapuolten allekirjoittama aiesopimus, joka raukeaa yhteistyösopimuksen astuttua voimaan.

Lamminrannan asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotuksen nähtäville asettaminen

Luonnosvaiheen pohjalta kaavakarttaan on tehty muutoksia. Kaavakartalle on lisätty puistomuuntamo suoja-alueineen, jalankulun ja polkupyöräilyn väylää alueen pohjoisreunassa on siirretty etelämmäksi, ojien linjauksia alueen pohjoisreunassa on muutettu ja hulevesien viivytysallasta on siirretty.

Heikinpellon alueen tonttien luovutus

Tekninen lautakunta käsittelee tulevassa kokouksessaan Heikinpellon alueen AO-2-kortteleiden 863-866 ja 870-871 tonttien luovutusehdot. Tontit on tarkoitus luovuttaa kahdessa erässä. Keväällä 2023 luovutetaan 10 kpl ja keväällä 2024 10 kpl erillispientalotonttia (AO-2). Tällä hetkellä Heikinpellon alueella on jatkuvassa haussa neljä tonttia.

Teknisen lautakunnan 28.3.2023 järjestettävän kokouksen esityslistaan voit tutustua täältä:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023427

 

Lisätietoja

MARJA-LIISA SYKKÖ

Maankäyttöpäällikkö

0400 491 791

marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi