Sisältöjulkaisija

angle-left Työt tuovat entistä parempaa arkea kuntalaisille

Työt tuovat entistä parempaa arkea kuntalaisille

Kunnan työyhteisöt ovat saaneet palkintoja strategian mukaisista teoista. Myös kuntalaisten strategiakilpailussa antamat ideat ovat parhaillaan toteutuksessa.

Kunnan työyhteisöt ovat saaneet palkintoja strategian mukaisista teoista. Myös kuntalaisten strategiakilpailussa antamat ideat ovat parhaillaan toteutuksessa.
Kunnan henkilöstö tekee päivittäin työtä sen eteen, että kunnassa olisi hyvä kasvaa, elää, tehdä töitä ja viihtyä.  Kunta palkitsee henkilöstöään hyvin tehdystä työstä. Kuluvan vuoden aikana on palkittu useita työyhteisöjä ja ryhmiä, joiden työ edistää kunnan kasvua ja kehittymistä ja joiden työn tulokset näkyvät arjen elämässä kuntalaisille.

Kunnassa on huomioitu talvikunnossapidon kehittämisen eteen tehtyä työtä, jossa kuntalaisia on osallistettu mukaan monella tavoin kunnossapidon tason parantamistyöhön. Omaan asuinympäristöön vaikuttamiseksi asukkaita on aktivoitu entistä enemmän esimerkiksi tonttitarjontaan liittyvissä asioissa ja lupa-asioissa on mahdollistettu asukkaita entistä paremmin palvelevia ratkaisuja.

Teot toivat Kontiolahtea esille

Lapsia, nuoria ja perheitä on aktivoitu koulujen liikunnallisuuden edelleen kehittämiseksi sekä lähi- ja arkiliikunnan lisäämiseksi perheissä. Moottoreina ovat toimineet muun muassa yläkoulun liikkuva koulu -työryhmä ja aktiiviset päiväkotien liikuntavastaavat. Moni on voinut nähdä Kontionpoluilla koululaisryhmiä ajamassa niin sanotuilla läskipyörillä. Tai perheet ovat kenties hyödyntäneet vinkkivihkoa, johon on koottu Kontiolahden liikuntapaikkoja ja retkikohteita.

Eri-ikäiset kunnan asukkaat on osallistettu monipuolisesti kirkonkylän koulun toimintaan, ja Lehmossa koululla on tehty kehittämistyötä sen eteen, että tukea tarvitsevat oppilaat voisivat jatkossa käydä koulua omalla lähikoulullaan. Kodin ja koulun päivänä huoltajille tarjottiin maksuton kouluruoka ravintohuollon ja sivistystoimen ideoimana.

Yhtä palkittua teosta voi ihastella tämän lehden kannesta, jossa komeilee Kari Kolan valotaideteos. Julkisuutta tuli Kuurnan valotaiteen avulla, jossa ympäristönsuojelun ja koulun välisellä yhteistyöllä on nostettu salakalastuksen ennaltaehkäisy uudella ja erilaisella tavalla esille. Tämä esimerkki kertoo osaltaan siitä osaamisesta ja luovuudesta, jota kunnan henkilöstöllä on.  Siitä ylpeänä kunta palkitsee henkilöstöään.

Kuntalaisten toiveet käyvät toteen
Alkuvuodesta strategian hyväksymisen jälkeen käynnistyi kuntalaisille suunnattu ideakilpailu. Kilpailulla haettiin kuntalaisten ideoita ja toiveita, joita kunta voisi toteuttaa vuoden aikana. Ideoiden toteuttamiseen varattiin 25 000 euroa.

Heti toteuttaviksi ideoiksi valikoituivat Kontiolahti-päivän kehittäminen, treeniportaat Lehmon urheilukeskukseen, Kontiorannan uimarannan kunnostaminen, roskisten lisääminen eri puolille kuntaa, kesäkukkia ja lumiukkoja sekä sähköinen ilmoittautumis- ja maksumahdollisuus kunnan tapahtumiin.

Mitä näille ideoille kuuluu nyt?

Viime heinäkuussa pidetyn Kontiolahti-päivän järjestelyissä oli tällä kertaa mukana myös nuorisovaltuusto. Nuoret saivat toteuttaa omia ideoitaan päivää varten ja se näkyi ohjelmatarjonnassa. Tämän lisäksi kulttuuriohjaaja työsti tapahtumaa muiden sidosryhmien kanssa. Tapahtumassa esiintynyt Neljä Ruusua veti tuhansia katsojia alueelle.
Lehmon urheilukeskuksessa on parhaillaan treeniportaiden rakentaminen käynnissä. Tähän mennessä alueelle on tehty sähkötyöt valaistusta varten. Tämän vuoden aikana portaiden runko saadaan valmiiksi. Sen jälkeen päästään rakentamaan itse portaita rungon päälle. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, kuinka monta porrasta treenaajien iloksi tarkalleen ottaen rakentuu. Mutta portaathan kannattaa käydä itse laskemassa.

Kontiorannan uimarannan kunnostaminen on suurimmaksi osaksi saatu valmiiksi. Marraskuun loppupuolella uimarannalle vietiin kaksi uimakoppia odottamaan ensi kesää. Uimakopeissa on hirsiteema, joka muodostuu laminaattilevylle painetusta kuvasta.

Juuri ennen seuraavan uimakauden alkua uimarannalle lisätään vielä penkki ja roskiksia. Ensi kesänä uimareilla on siis käytössään perusvarusteltu uimaranta.
Uusia roskiksia on lisätty viime kesänä Lehmossa ja kirkonkylällä kävelyväylien ja leikkipuistojen yhteyteen. Tämä toive on siis jo toteutettu.

Yksi toiveista oli saada lisää kesäkukkia Kontiolahdelle ja tähän toiveeseen vastattiin niin ikään viime kesänä. Jotta ilo viihtyvyyden lisäyksestä ei jäisi vain kesäaikaan, sisältää idean toteutus myös lumiukkojen pystyttämistä talvella. Tämän aika lienee siinä vaiheessa, kun talvi tuo riittävästi lunta.

Tällä hetkellä sähköinen ilmoittautumis- ja maksumahdollisuus kunnan tapahtumiin on vielä työstettävänä, mutta niinhän sitä sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa.

Uimakoppia lasketaan Kontiorannan uimarannalle