Sisältöjulkaisija

angle-left Vedenjakelun huoltovarmuus parantuu investoinneilla

Vedenjakelun huoltovarmuus parantuu investoinneilla

Kontiolahden vesihuoltolaitoksen investoinnit mahdollistavat uusien asuinalueiden rakentumisen ja lisäävät vedenjakelun luotettavuutta.

Kontiolahden kunnan investointilistalla on vuodelle 2022 paljon investointihankkeita, joilla huoltovarmuutta parannetaan. Lehmon kiertovesiverkoston rakentamisella parannetaan Lehmon vedenjakelun huoltovarmuutta sekä mahdollistetaan uusien asuma-alueiden rakentuminen Lehmon eteläisiin osiin. Samalla Lehmon eteläisten osien veden verkostopainetta saadaan parannettua.

Uusi vesijohtolinja on tarkoitus rakentaa Kajaanintien varresta Lehmon koulun kohdalle tulevan kesän aikana. Lehmon eteläosiin suunnitellut asuinalueet lisäävät vedenkulutusta siinä määrin, ettei vanha linja mahdollista niin suurien vesimäärien siirtämistä alueelle. Lisäksi uuden linjan ansiosta vedenjakelu saadaan toteutettua kahta eri reittiä Lehmon asuinalueille. Näin saadaan toteutettua vedenjakelun parempi toimivuus huolto- ja vikatilanteissa.

Lehmon vedenottamon alueelle rakennetaan kokonaan uusi rakennus, ja samalla myös vedenkäsittelylaitteisto uusitaan. Vanha rakennus on tullut tiensä päähän, eikä sitä ole enää taloudellisesti järkevää korjata. Hankkeella parannetaan vedenjakelua luotettavuutta.

Uuden vedenottamon perustamista on selvitetty jo noin vuoden ajan. Hankkeessa on edetty koepumppausvaiheeseen, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia vesimääriä kaivoista voidaan ottaa ilman, että siitä aiheutuu ympäristölle haittavaikutuksia. Koepumppaukset on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden puolella. Tavoitteena on saada pumpattua vesi jo koepumppauksen aikana käyttövesiverkostoon.

Uusi vedenottamo turvaa raakaveden saannin pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa myös uusien asuinalueiden rakentumisen. 

Vesihana