Sisältöjulkaisija

angle-left Yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023

Yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023

Kontiolahden tekninen lautakunta on kokouksessaan 28.2.2023 hyväksynyt yksityisteiden avustusehdot vuodelle 2023. Vuoden 2023 talousarviossa on varattu määrärahaa 200 000 euroa yksityistieavustuksiin. 
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekunta hakemuksessaan ilmoittaa, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset. 


Kunnossapitoavustukset:
Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2022 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avustuksen myöntämisperusteisiin.
Uusien avustusta hakevien teiden pitäjien ja niiden, joilla on tullut muutoksia vuoden 2022 avustuksen myöntämisperusteisiin on tehtävä uusi hakemus. Sähköiset hakemukset tulee jättää Miunpalveluiden kautta. Hakemuksen jättöaika päättyy 31.5.2023.


Peruskorjausavustukset:
Pääperiaatteena on ollut, että kunta avustaa 20 %:n osuudella niitä yksityisteiden peruskorjauksia, joille on myönnetty valtion avustusta. Tarveharkinnan mukaan kunta on kuitenkin myöntänyt avustuksia myös muille peruskorjauskohteille.
Avustukset haetaan Miunpalveluiden kautta. Vuoden 2023 määrärahoista myönnettäviin avustuksiin on hakemus jätettävä viimeistään 30.11.2023.