angle-left

Blogit

Mitä Kontiolahden mahdollistavalla kasvustrategialla tavoitellaan?

Kontiolahden kuntastrategialla tavoitellaan kasvua ja loistavinta asennetta. Haluamme kasvua asukasmäärässä, työpaikkojen määrässä ja verotuloissa. Kasvun tavoittelu lisää positiivista ilmapiiriä ja asenne näkyy kehittämismyönteisyytenä sekä haluna palvella asiakkaita ja kuntalaisia. Kontiolahti on verotuloista riippuvainen kunta. Kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa pystytään lisäämään sitä paremmin, mitä enemmän on verotuloja käytettävissä.

Voimme saavuttaa strategian tavoitteet, kun peruspalvelumme ovat hyvät. Panostukset lapsiin ja nuoriin näkyvät laadukkaana varhaiskasvatuksena, laajana päiväkoti- ja alakouluverkkona, esiopetuksena sekä investointina lukioon ja uusiin yhtenäiskouluihin. Tuemme Siun soten toimintaa ja rakennamme tilat laajoille sosiaali- ja terveyspalveluille kuntaan.

Kunnan ilmapiiri on myös ratkaiseva. Voimme olla asioista eri mieltä ja silti yhdessä kehittää kuntaa moneen suuntaan. Pidämme huolta infrastruktuurista eli meillä on monipuolisia asumispaikkoja, harrastusmahdollisuuksia, liikuntapaikat ovat helposti saavutettavissa ja hyvässä kunnossa sekä tiet, kadut, vesihuolto ja valaistus ovat kunnossa.

Tavoitteiden asettaminen

Valtuusto asettaa kuntastrategian mukaiset tavoitteet tehtäväalueittain talousarviossa ja -suunnitelmassa. Tavoitteissa huomioidaan myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja ne sovitetaan kuntatasolla yhteen. Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja asettanut toiminnalliset tavoitteet, asettaa kunnanhallitus tavoitteet kunnanjohtajalle. Kunnanjohtaja käy kehityskeskustelut alaistensa kanssa ja sopii heidän tavoitteistaan. He käyvät tavoitekeskustelut edelleen ja lopulta organisaation jokaisella työntekijällä on tavoitteet, joilla edistää kunnan strategian toteutumista omassa ja oman työyhteisönsä toiminnassa.

Esimiesten merkitys ja osaaminen

Tavoitteena on, että strategia ohjaa organisaation toimintaa kaikilla tasoilla. Mikään organisaatio itsessään ei toimi hyvin tai huonosti – keskeisessä roolissa ovat aina ihmiset ja heillä tulee olla tieto ja ymmärrys, mitä heiltä työssä odotetaan. Tämä koskee niin johtoa, esimiehiä, henkilöstöä, luottamushenkilöitä kuin myös sidosryhmiä ja kuntalaisia.

Valtuusto ja johto ovat asettaneet tavoitteet, mutta esimiehet ja henkilöstö ratkaisevat, onnistuuko strategian tavoitteet käytännössä. Esimiehillä on elintärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja toimintatapojen muutoksissa. Muutos ei tapahdu vain ylhäältä käskien tai työyhteisöissä itse ohjautuvasti.

Muutos ja kehittyminen vaativat aina lähiesimiehiltä sitoutumista ja vahvaa johtamista. Kontiolahdella on lähes viisikymmentä esimiestä. Suurimmat esimiesryhmät ovat koulujen johtajat sekä varhaiskasvatuksen esimiehet. Esimiehiä on myös vapaa-aikatoimessa, teknisellä sektorilla ja hallinnossa. Siksi on tärkeää, että jokainen esimies käy henkilöstönsä kanssa omat keskustelut strategian tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Kaikkien pitää löytää oman työn merkityksellisyys ja itse oivaltaa, mitä strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää omassa sekä oman työyhteisön työssä.

Kunnan tulee työnantajana varmistaa, että kaikilla esimiehillä on tarvittava johtamisosaaminen. Esimiehiä tuetaan johtamistyön kehittymisessä järjestämällä koulutusta. Kunta organisoi myös kehittäjäkoulutuksia, joissa on mukana esimiehiä ja työntekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä kokeilukulttuuria, uusia toimintamalleja ja strategian mukaisia tekoja. Koulutuksen tuloksena jokainen suorittaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Kasvuhalu on asenne, joka antaa positiivista energiaa

Olen ollut pian 20 vuotta kunta-alalla töissä ja joka syksy on ollut tilanne, että erityisesti...

Toinen toisiamme kirittäen pääsemme kohti tavoitteita

Kontiolahteen on tulvinut tällä viikolla onnitteluja ja iloista mieltä. Pohjois-Karjalan...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi