Sisältöjulkaisija

angle-left Lasten parlamentti mahdollistaa lasten osallistumisen päätöksentekoon

Lasten parlamentti mahdollistaa lasten osallistumisen päätöksentekoon

Lasten parlamentti -toiminta käynnistyy Kontiolahdella marraskuussa. Lasten parlamentti on Kontiolahden alakoululaisten oma vaikuttamiskanava. Parlamentin tavoitteena on huomioida lasten näkökulma niin asioita valmistellessa kuin päätöksiä tehdessä. Parlamentti mahdollistaa lasten kuulemisen heitä koskevissa asioissa sekä lasten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen.

Kokouksissa pohditaan ratkaisuja lasten elämänpiiriin kuuluvista asioista, kerätään lasten esityksiä, opetellaan oman mielipiteen esittelyä ja perustelua sekä pyritään lisäämään lasten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. Toiminnan tarkoituksena on myös tukea lapsen identiteetin kehittymistä, kasvamista yhteisöllisyyteen sekä kasvua vaikuttavaksi kuntalaiseksi ja kansalaiseksi. Lasten parlamentin toiminta on lapsilähtöistä, ja ideat lähtevät lapsilta itseltään – lisäksi lapset kommentoivat osaltaan asioita valmistelevien virkamiesten pyynnöstä.

Kontiolahden lasten parlamentin ohjaava opettaja on luokanopettaja ja koulunjohtaja Riitta Ikonen Varparannan koululta. Lasten parlamentti muodostuu koulujen oppilaskuntien valitsemista edustajista. Jokainen alakoulu on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa parlamenttiin. Edustajat kokoontuvat muutamia kertoja lukuvuodessa kokouksiin.

– Lapset todella haluavat osallistua päätöksentekoon asioissa, jotka vaikuttavat heidän tai muiden lasten elämään. Lasten parlamentin jäsenyys on varmasti hieno tehtävä, josta lapsi tulee saamaan hyviä muistoja ja positiivisia kokemuksia siitä, että asioihin voi vaikuttaa, toteaa Riitta Ikonen.

Mikä on Lasten Parlamentti?

•    Lasten ja nuorten osallisuus on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita.
•    Lasten ja nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta säädetään muun muassa perustuslaissa 6 §, kuntalaissa 22 §, nuorisolaissa 24 § ja perusopetuslaissa 47 §.
•    Lasten ja nuorten kasvamista yhteisöjensä tärkeiksi ja arvostetuiksi jäseniksi edistetään, kun heille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa.
•    Lasten parlamentti tarjoaa koululaisille aidon mahdollisuuden vaikuttaa kouluikäisiä koskevaan päätöksentekoon ja tuoda lapsen ääni paremmin kuuluviin.
•    Lasten parlamentin toiminnalla pyritään yleisesti lisäämään lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä asioihin sekä kannustamaan kansalaisaktiivisuuteen.
•    Toiminta opettaa lapsia osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin sekä samalla myös aikuisia ja päättäjiä huomioimaan lasten mielipiteet, tarpeet ja näkökulmat päätöksenteossa.