Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahdella kaavoitetaan myös ensi vuonna aktiivisesti

Kontiolahdella kaavoitetaan myös ensi vuonna aktiivisesti

 

Kontiolahti on kehittyvä kunta, jossa rakennetaan runsaasti. Käynnissä ja suunnitteilla on useita kaavoja ja kaavamuutoksia eri puolille kuntaa.
Kunnanhallitus hyväksyi 30.11. kaavoituskatsauksen, jossa käydään läpi kaavoituksen ajankohtaiset ja tulevat hankkeet. Kunta laatii maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaamiseksi kahdentasoisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavat ovat yleispiirteisempiä suunnitelmia ja kertovat alueiden pääkäyttötarkoituksen, kun taas asemakaavat määrittävät yksityiskohtaisemmalla tasolla rakentamisen säännöt jopa kattokaltevuuksia ja rakennusten väritystä myöten.

Yleiskaavatasolla Lehmoon ja sen lähialueille laadittava osayleiskaava on kääntymässä loppusuoralle. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä tänä syksynä, ja kaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuonna 2021. Osayleiskaavalla osoitetaan muun muassa Lehmon taajaman laajenemisalueet vuoteen 2040 saakka. Tulevana vuonna aloitetaan kirkonkylän yleiskaavoitus sekä valmistellaan kaavoittamattomien Höytiäisen rantojen yleiskaavoitusta laatimalla muun muassa tarvittavia selvityksiä.

Asemakaavapuolella kunnalla on käynnissä useita hankkeita. Lehmossa Karhulan alueelle (havainnekuva) asemakaavoitetaan uutta asuinaluetta Vanhan Nurmeksentien varteen. Kaava on ehdotusvaiheessa. Heikinpellon asemakaavalla puolestaan mahdollistetaan Peltosirkun päiväkotilaajennuksen lisäksi uutta pientalorakentamista. Nämä molemmat kaavat on tavoitteena hyväksyä vuoden 2021 aikana. Heikinpellon alueella tonttien luovuttaminen voisi kaavan tultua voimaan alkaa mahdollisesti jo tulevana vuonna, kun taas Karhulan alueen rakentaminen vaatii ensin kevyen liikenteen väylän valmistumisen Vanhan Nurmeksentien varteen. Karhulan tontinluovutuksen aloitusta on suunniteltu vuodelle 2022.

Lehmossa asemakaavoja tai niiden muutoksia on laadinnassa myös urheilukeskuksen alueelle yhtenäiskoulua varten ja niin sanotun Vanhan Lehmon alueelle. Yksityinen taho on aloittamassa maankäyttösopimukseen perustuvaa uuden asuinalueen asemakaavoitusta Lehmonkankaalle. Alue sijoittuu Vanhan Nurmeksentien varressa olevien toimitilarakennusten taakse. Kirkonkylälle on käynnistetty sote-asemaan liittyvä asemakaavamuutos. Aseman rakentaminen on jo aloitettu poikkeamisluvalla, mutta asemakaava tulee päivittää uuden tilanteen mukaiseksi. Kontioniemen alueella asemakaavoitusta odottaa muun muassa Huoltotien yritysalue.

Kuluvana vuonna kuntaan on laadittu ampumahiihtostadionin ja sen lähiympäristön maankäytön kehittämissuunnitelma sekä viimeistelyä ja hyväksyntää vailla oleva jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Tällaiset suunnitelmat toimivat myöhemmin kaavoituksen tukena.

Kaavoituskatsauksen lisäksi kunta tiedottaa kaavoista ilmoitustaulullaan, sanomalehdissä, internetsivuillaan ja Facebookissa. Yleisötilaisuuksia kaavoista järjestetään tapauskohtaisesti harkiten olosuhteiden niin salliessa. Asukkailta toivotaan matalan kynnyksen yhteydenottoa kaikkiin kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Havainnekuva