Sisältöjulkaisija

angle-left Lukuvuosi 2020–2021 käynnistyy Kontiolahdella

Lukuvuosi 2020–2021 käynnistyy Kontiolahdella

Uusi lukuvuosi alkaa Kontiolahden kouluilla keskiviikkona 12.8.2020. Syyslukukautta päästään aloittamaan normaalisti lähiopetuksessa. Koronavirustilanteen osalta tarvittavat ennalta ehkäisevät toimet huomioidaan toiminnassa Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeistusten mukaisesti. Kouluilla tehdään myös alkavaa lukuvuotta koskien varautumissuunnitelmat opetuksen järjestämiseksi mahdollisesti eteen tulevissa poikkeustilanteissa. Poikkeaviin opetusjärjestelyihin siirrytään OPH:n ohjeistuksen mukaisesti vain pakottavassa tilanteessa, laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Perusopetuksen toiminnan lähtökohtana on opetuksen järjestäminen normaalisti lähiopetuksena alkavan lukuvuoden aikana.

Pandemiariski on kuitenkin huomioitava toiminnassa ja ennalta ehkäisevin toimin pyritään hallitsemaan mahdollista tartuntariskiä koulujen toiminnassa.

Lisätietoa Opetushallituksen sivuilla

Yhteiset toimintaperiaatteet perusopetuksessa Kontiolahdella:

•    Kouluun voi tulla vain terveenä. Lapsen/nuoren oireillessa on jäätävä kotiin ja selvitettävä oireiden syy. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, on lapsi haettava kotiin.
•    Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ohjeistuksien mukaan. Henkilökunta ohjaa ja opastaa oppilaita kesän jälkeen hygienia-asioissa heti koulun alkaessa. Oppilaalla itsellään on myös merkittävä vastuu huolehtia hygieniasta, turvaväleistä ja ohjeiden noudattamisesta. Huoltajien esimerkki ja ohjaus tukee lasta toimimaan oikein.
•    Kädet pestään aina kouluun tullessa, ruokailun yhteydessä ja kotiin lähdettäessä. Käsien pesu myös muulloin on suositeltavaa. Kouluilla on käsidesiä käytössä myös.
•    Koulupäivän aikaisessa toiminnassa huomioidaan koulun tilojen mahdollistamissa rajoissa väljyys toimijoiden kesken.
•    Kouluruokailussa hyödynnetään aikataulutuksen ja porrastamisen sekä käytössä olevien tilojen avulla väljyys ruokailun yhteydessä.
•    Alakoulut huomioivat välitunneilla tarvittavan väljyyden muun muassa piha-alueita rajaamalla, tarvittaessa aikataulutusta sekä vaihtoehtoisia kulkureittejä ulos hyödyntäen.
•    Koulukuljetukset toimivat normaalisti 12.8.2020 alkaen.
•    Perusopetuksen iltapäivätoiminta käynnistyy 12.8.2020 uuden lukuvuoden alkaessa. Toiminnassa huomioidaan olemassa olevat ohjeistukset tartuntariskien minimoimiseksi.
Koulut tiedottavat omista toimista ja käytänteistä sekä lukuvuoden 2020–2021 toiminnasta erikseen lukuvuoden alkaessa.