Sisältöjulkaisija

angle-left Vieraslajien tortuntatyö ottaa uutta potkua

Vieraslajien tortuntatyö ottaa uutta potkua

Jättiputki

Vieraslajien torjuntatyö on saanut vauhtia uudesta linjauksesta. Haitalliset vieraslajit, nuo luonnon häiriköt, ovat kasvi- tai eläinlajeja, jotka ovat voimakkaita leviämään. Ne valtaavat alkuperäiseltä luonnolta kasvutilaa ja elinympäristöjä. Vieraslajien torjuntatyöllä suojellaan alkuperäistä luontoa. Kontiolahdella vieraslajeja niitetään myös pörriäispelloilta, joita ei enää leikata viikoittain vaan annetaan kasvien kukkia pörriäisten iloksi.
Vieraslajilaki velvoittaa pitämään vieraslajit kurissa ja huolehtimaan, etteivät ne pääse karkaamaan ympäristöön. Haitallisten vieraslajien kasvattaminen on kokonaan kielletty.

Kontiolahdelle hyväksytty vieraslajistrategia linjaa vieraslajien torjuntaa, ja sen avulla kehitetään torjuntatoimia kunnassa ja ehkäistään vieraslajien aiheuttamaa haittaa. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoa vieraslajeista, niiden torjuntakeinoista ja kannustaa yhteisiin torjuntatoimiin.
Vieraslajeihin luetaan lajit, jotka ovat ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena levinneet alueille, jolla lajia ei esiinny muutoin.
Kontiolahden vieraslajistrategia käsittää neljä kasvilajia: jättipalsami, jättiputki, kurtturuusu ja komealupiini sekä kaksi eläinlajia: minkki ja supikoira. Eli ne lajit, joiden strategian valmisteluhetkellä nähdään olevan Kontiolahdella kaikkein haitallisimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle ja elinympäristöille.

Kuntalaisilla on tärkeä rooli vieraslajien leviämisen ehkäisemisessä ja omaehtoisessa torjuntatyössä, koska torjunta on maanomistajan vastuulla. Torjuntatyö ei tule onnistumaan ilman kuntalaisten omaehtoista auttamista. Tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta jaetaan eri kanavissa. Kunta tarjoaa apua torjuntatalkoiden järjestämiseen.

Vieraslajeista lupiinia ja jättipalsamia torjutaan raivaamalla niitä pörriäispelloilta, joita on perustettu entisille nurmikentille luonnon monimuotoisuutta edistämään. Pörriäispellot ovat Lehmossa K-supermarketin takana sekä kirkonkylällä vanhan hautausmaan edessä ja Keskuskadun varressa kohdassa, jossa näkymä avautuu Höytiäiselle.

Jättiputki