Tiedonhallinta sisältö

Tiedonhallinnallamme varmistamme viranomaisen tietoaineistojemme yhdenmukaisen ja laadukkaan hallinnan sekä tietoturvallisen käsittelyn. Tiedonhallinnassamme on keskeistä myös julkisuusperiaatteen toteuttaminen.  

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. Olemme kuntana tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintayksikkö, jolloin tehtävänämme on järjestää tiedonhallintamme vaatimusten mukaisesti. Johtomme huolehtii siitä, että tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty. Vastuumme on pääsääntöisesti määritelty hallintossäännössämme.

Tiedonhallintaamme kuuluu myös asiakirjahallintomme, joka ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatietojemme tuottamista, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä pitää hakumenetelmien avulla asiakirjatietomme helposti saatavilla.

Tiedonhallintalain mukaisesti olemme laatineet kuvauksen asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta. Löydät asiakirjajulkisuuskuvauksemme omalta sivultaan. Samalta sivulta saat lisätietoja tietopalvelustamme ja löydät ohjeet tietopyyntöjen tekemiseen.

Ota yhteyttä:

HANNA SUHONEN

HALLINNON SUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
hanna.suhonen@kontiolahti.fi