Liikkumisohjelma

Kontiolahden kunnassa liikunnan edistäminen on strateginen valinta, ja niinpä kunnassa on aloitettu rakentamaan poikkihallinnollista liikkumisohjelmaa, jonka tavoitteena on koota yhteen kunnan liikkumista edistävät toimenpiteet sekä asettaa tavoitteet tulevalle kehittämiselle.

Liikkumisohjelmatyö on aloitettu kuntalaisille ja yhdistyksille/yrityksille suunnatuin liikkumiskyselyin, joilla pyritään selvittämään liikunta-aktiivisuuden sekä suosituimpien lajien lisäksi myös kehittämisideoita tulevaisuuteen. Kyselyjen ja tausta-aineistojen pohjalta tehdään esitykset liikkumisen edistämisen painopisteistä/teemoista, joita tarkennetaan syksyllä 2020 järjestettävissä työpajoissa.

Liikkumisohjelmaa työstää Henna Tuomainen, aikuiskasvatustieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Henna tekee samalla opintoihinsa kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa liikuntatottumuksiin vaikuttavista tekijöistä ja liikkumiseen liitettävistä kokemuksista elämänkulun varrella.

Yhteystiedot: Henna Tuomainen, henna.tuomainen@kontiolahti.fi, puh. 040 539 7892

Liikkumisohjelman ohjausryhmä

Sivistyslautakunta on nimennyt liikkumisohjelman ohjausryhmän, jonka tehtävänä on tuoda liikkumisohjelmatyöhön asiantuntemuksensa sekä ohjata prosessin etenemistä.

Tommi Hirvonen, tekninen johtaja                                  Kontiolahden kunta
Jari Hurskainen, aluejohtaja                                           Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Sauli Hyttinen, kuntatekniikan päällikkö                         Kontiolahden kunta
Hannu Itkonen, liikuntasosiologian professori               Jyväskylän yliopisto
Seppo Kukkonen, sivistyslautakunnan vpj.                    Kontiolahden kunta
Teemu Piirainen, opetuspäällikkö                                  Kontiolahden kunta
Auli Pulkki, rehtori                                                         Kontiolahden kunta
Jyrki Rautiainen, sivistysjohtaja                                     Kontiolahden kunta
Pasi Ruohtula, hallintopäällikkö                                     Kontiolahden kunta
Ilpo Saarelainen, rehtori                                                Kontiolahden kunta
Satu Seppäläinen, sivistyslautakunnan pj.                    Kontiolahden kunta
Piia Silventoinen-Litja, varhaiskasvatuksen päällikkö    Kontiolahden kunta

Ohjausryhmän koollekutsujana toimii vapaa-aikapäällikkö.