Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistu ja vaikuta asuinalueesi kehittämiseen.

Laadimme kaikki kaavamme yhteistyössä kaikkien niiden kanssa, joiden elämiseen ja olemiseen ne vaikuttavat. Maankäyttö- ja rakennuslaissa puhutaan osallisista. Osallisia ovat esimerkiksi kaavoitettavan alueen asukkaat, maanomistajat, yrittäjät ja kaikki ne, joihin kaava vaikuttaa. Myös viranomaiset ovat osallisia kun kaava vaikuttaa heidän toimialaansa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty tarkasti kaavoihin liittyvästä tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä.

Kunkin kaavahankkeen alussa laadimme osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Siinä kerromme perustiedot hankkeesta, osalliset ja suunnitellut osallistumistilaisuudet. Vähäisiä kaavamuutoksia lukuun ottamatta pidämme kaavahankkeista yleisötilaisuuksia, joihin olet tervetullut kuulemaan suunnitelmistamme ja kertomaan mielipiteesi.

Tiedotamme kaavojemme etenemisestä kotisivuillamme kohdassa vireillä olevat kaavat ja vuosittain kaavoituskatsauksessa. Kun kaavahanke on nähtävilläpitovaiheessa, julkaisemme myös Karjalaisessa, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla kuulutuksen, jossa kerrotaan nähtävilläpidosta ja mielipiteen jättämismahdollisuudesta. Maanomistajat saavat myös kirjepostia kaavojen nähtävilläpidosta. Otamme kuitenkin mielellämme palautteesi ja ideasi vastaan ihan missä tahansa kaavaprosessin vaiheessa.

Osallisten toiveet ovat meille tärkeitä ja pyrimme ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon, mutta luonnollisesti yksityishenkilöiden toiveet ja kunnan tavoitteet voivat joskus olla ristiriidassa, emmekä valitettavasti pysty toteuttamaan kaikkia toiveita.

Kaavojen valmistelussa teemme yhteistyötä myös eri viranomaisten kanssa. Merkittävistä kaavoista pidämme viranomaisneuvotteluja kunnan, maakuntaliiton ja valtion viranomaisten kanssa.