Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon, varhaiskasvatukseen ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaita.

Sosiaaliasiavastaava

  • neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa
  • tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa varhaiskasvatuksen asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiavastaava ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli. Sosiaaliasiavastaavan tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon, asuntoasioihin tai edunvalvontaan liittyvät asiat.

Sosiaaliasiavastaavan tehtävät perustuvat potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista annettuun lakiin (739/2023) ja varhaiskasvatuslain (740/2033) 53 §:ään.

Sosiaaliasiavastaavan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan muistutuslomakkeella varhaiskasvatuspalveluihin yksikön esimiehelle, alueen varhaiskasvatuksen esimiehelle tai varhaiskasvatuspäällikölle.

Linkki Sosiaaliasiavastaavan (Siun sote) sivulle: https://www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies

Tutustu lisää:

YHTEYSTIEDOT

 

Kati Saurula
Sosiaali- ja potilasasiavastaava
Puh. 013 330 8268
Ma klo 8.30–11.30
Ti–to klo 9-11
kati-saurula(at)siunsote.fi

Hanna Mäkijärvi
Sosiaali- ja potilasasiavastaava
Puh. 013 330 8265
Ma klo 8.30–11.30
Ti–to klo 9-11
hanna.makijarvi(at)siunsote.fi

Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja.

Voit lähettää viestejä tietoturvallisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta.