Yleiskaavat vireillä olevat teksti

Strateginen yleiskaava

Olemme käynnistäneet 18.9.2017 ensimmäisenä maakunnassa strategisen yleiskaavan laadinnan.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se käsittää koko kunnan alueen. Strategisella yleiskaavalla haluamme osoittaa tulevaisuuden kehityssuuntamme. Samalla kaava toimii kuntastrategiaa havainnollistavana työvälineenä. Strateginen yleiskaava luo pohjan yksityiskohtaisemmalle yleis- ja asemakaavoitukselle sekä maaseutualueidemme kehittämiselle.

Tavoitteena on, että saamme strategisen yleiskaavan hyväksyttyä vuonna 2019. Tähän mennessä kaavasta on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja olemme pitäneet kaavan tiimoilta yleisölle ja kunnanvaltuustolle työpajoja.

Lehmon osayleiskaava

Lehmon osayleiskaavan laatimispäätös tehtiin jo vuonna 2010, mutta kiireisempien kaavahankkeiden vuoksi olemme päässeet työstämään osayleiskaavaa kunnolla vasta viime aikoina. Osayleiskaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville syksyn 2018 aikana. Seuraa näitä sivuja.

 

Ota yhteyttä:

MARJA-LIISA SYKKÖ

MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
0400 491 791
marja-liisa.sykko@kontiolahti.fi

MAIJA PARIKKA

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELIJA
050 566 6973
maija.parikka@kontiolahti.fi

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi