Sisältöjulkaisija

angle-left Kutsu tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Reki- ja Aittolammen ranta-asukkaille lampien vedenlaadun tilanteesta

Kutsu tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Reki- ja Aittolammen ranta-asukkaille lampien vedenlaadun tilanteesta

Reki- ja Aittolammen vedenlaadun tilanteesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 12.12.2023 klo 18 alkaen Kulhon koulun liikuntasalissa. Molempien pienvesien tila ja viimeaikainen kehitys näyttävät huolestuttavilta. Lammissa on havaittu merkittävää happipitoisuuden laskua ja rehevöitymistä, mikä johtuu korkeista fosfori- ja typpiravinnetasoista. Hapen loppuminen voi aiheuttaa kalakuolemia, joita on havaittu muun muassa Rekilammella keväällä 2023.

Kontiolahden kunta, Karelia-ammattikorkeakoulu ja vesistökunnostusalan yrittäjä Janne Raassina ovat tehneet yhteistyötä Reki- ja Aittolammen vesien tilan selvittämiseksi. Kontiolahden kunta on saanut vesienhoidon tukea Rekilammen kunnostussuunnittelutoimiin Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.  

Lampien vedenlaatua käsittelevässä tilaisuudessa esitellään tuoreimpia mittaustuloksia ja kerrotaan lampien vedenlaadun perustekijöistä sekä lampien tilasta. Karelia-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelijoiden ryhmä on laatinut opasvihkon ”Ranta-asukkaan vesiensuojeluohje”. Oppaassa kerrotaan lampien tilan kehityksestä, mittauksista ja käytännön ohjeista, joilla jokainen ranta-asukas ja käyttäjä voi vähentää päästöjä ja sitä kautta parantaa vesien tilaa. Tilaisuuteen osallistuu tutkimuksia tehnyt oppilasryhmä Karelia ammattikorkeakoulusta ja heidän opettajansa lehtori Tarmo Tossavainen sekä yrittäjä Janne Raassina.  

Tiedotustilaisuuden tavoitteena on keskustella paikallisten asukkaiden kanssa havainnoista, lampien tilasta ja sopia yhteisistä jatkotoimista sekä mahdollisesta Reki- ja Aittolampien vedenlaadun parantamistoimiin haettavasta jatkorahoituksesta eri rahoituslähteistä. 

Laadittua opasvihkoa jaetaan tilaisuudessa tai sen voi ladata itselleen oheisesta linkistä.

Mitä: Tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Reki- ja Aittolammen ranta-asukkaille lampien vedenlaatutilanteesta
Milloin: 12.12.2023 klo 18 alkaen
Missä: Kulhon koulun liikuntasali, os. Rekiraitti 9, Kulho
Kohderyhmä: Reki- ja Aittolammen ranta-asukkaat ja Kulhon kylän asukkaat