Sisältöjulkaisija

angle-left Avustuksia on haettavina

Avustuksia on haettavina

Avustuksia on haettavina 1.–31.3.2021. Avustuksia haetaan sähköisesti Miunpalveluiden kautta. Hakuohjeet ovat kunnan nettisivuilla osoitteessa www.kontiolahti.fi/avustukset.

1. Yleisavustus yhdistystoimintaan

Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset järjestöt tai muut taloja ylläpitävät yhdistykset ja yhteisöt.

2. Kyläyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen

Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset kyläyhdistykset. Avustushakemuksessa on esiteltävä suunniteltu hanke/toiminta kustannusarvioineen.

Kohtien 1–2 myönnettävistä avustuksista päätöksen tekee kunnanhallitus.

3. Kulttuuriavustus

Kontiolahden kunta jakaa kulttuuriavustusta ohjattuun harrastustoimintaan (esim. leiri, kerho, harrasteryhmä). Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhdistykset sekä myös rekisteröimättömät yhdistykset, osuuskunnat ja ryhmät sekä yksityiset henkilöt, jotka harjoittavat kulttuuri- ja taidetoimintaa Kontiolahdella.

4. Avustus nuorisotoimintaan

Avustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistysten, yhteisöjen tai toimintaryhmien harjoittamaan nuorisotoimintaan. Hakijoina voivat olla kontiolahtelaiset nuorisoyhdistykset, nuorisotoimintaa harjoittavat yhteisöt sekä nuorten vapaat toimintaryhmät. Tuettava nuorisotoiminta tulee kohdistua kontiolahtelaisiin nuoriin.

5. Urheiluseuran toiminta-avustus

Avustusta voi hakea rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin ja/tai aikuisiin kohdentuvan ja Kontiolahdella järjestettävän liikuntatoiminnan osalta.

6. Urheiluseuran vuokra-avustus

Vuokra-avustus kohdennetaan kunnan ulkopuolisten tilojen vuokriin. Avustusta voi hakea rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys sääntöjensä mukaisen, kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin ja/tai aikuisiin kohdentuvan liikuntatoiminnan osalta.

7. Liikuntapaikkojen ylläpitoavustus

Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset urheiluseurat ja kyläyhdistykset omistamiensa, lähiliikuntaa mahdollistavien ja kunnan palvelutuotantoa täydentävien, liikuntapaikkojen osalta.

Kohtien 3–7 myönnettävistä avustuksista päätöksen tekee sivistyslautakunta.

Asiaa koskeva kuulutus