Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja aiheen omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.

Asemakaavan muutos kirkonkylän terveyskeskuksen alueella

Kirkonkylän terveyskeskuksen ympäristön asemakaavamuutoksen tavoitteena on saada suunnittelualue rakentamista vastaavaksi. Kaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa nykyisessä asemakaavassa oleva pysäköintialue (LP) yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-1). Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa purettavan vanhan terveyskeskuksen paikalle esim. asumista. Kaavamuutoksella tarkastellaan myös Kotiseutukeskuksen itäpuolisen peltoalueen sopivuus puutarhapalstoille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 24.8.–29.9.2023.

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmonkankaan alueella

Kunnanhallitus on käynnistänyt Lehmonkankaan alueelle asemakaavan muutoksen ja laajentamisen 1.11.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten tammi-helmikuussa 2022 ja samalla pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä asiakirjasta. Saatujen palautteiden ja neuvottelujen työstämisen jälkeen kaava oli luonnoksena nähtävillä loppukeväästä 2022. Ehdotuksena Lehmonkankaan asemakaavan muutos ja laajennus oli nähtävillä tammi-helmikuussa 2023. Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin annetaan vastineet, kaavaa työstetään tarpeellisilta osilta ja viedään aikanaan hyväksymiskäsittelyyn.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu -
odotellaan osayleiskaavan hyväksymistä

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

(Sivu päivitetty 8.11.2023)

 

Ota yhteyttä: