Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja aiheen omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.

 

Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon

Maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavoitamme pääsääntöisesti omia maitamme. Lehmo on kysyttyä aluetta tontinhakijoiden keskuudessa.

Nähtävillä olleeseen asemakaavaehdotukseen on maanomistajatapaamisen ja annettujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta tehty pieniä tarkistuksia.Tehdyt muutokset eivät aiheuta uutta ehdotusvaiheen nähtävilläpitoa. Kaava-asiakirjat tulevat teknisen lautakunnan huhtikuun esityslistalle ja etenevät siten kohti kaavan hyväksymiskäsittelyä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aluerajaus 

----------

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmonkankaan alueella -
etenemässä luonnosvaiheeseen

Kunnanhallitus on käynnistänyt Lehmonkankaan alueelle asemakaavan muutoksen ja laajentamisen 1.11.2021 (§ 254). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten tammi-helmikuussa 2022 ja samalla pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä asiakirjasta. Saatujen palautteiden ja neuvottelujen työstämisen jälkeen kaava on luonnoksena nähtävillä 9.5.–8.6.2022. Aineisto on katsottavissa kunnan kotisivulla, kaavoitusyksikössä Keskuskatu 8 b, 1.krs ja myös Lehmon ja kirkonkylän kirjastoissa aukioloaikoina. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu -
odotellaan osayleiskaavan hyväksymistä

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

 

 

Ota yhteyttä: