Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja aiheen omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.

Asemakaavan muutos kirkonkylän terveyskeskuksen alueella

Kirkonkylän terveyskeskuksen ympäristön asemakaavamuutoksen tavoitteena on saada suunnittelualue rakentamista vastaavaksi. Kaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa nykyisessä asemakaavassa oleva pysäköintialue (LP) yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-1). Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa purettavan vanhan terveyskeskuksen paikalle esim. asumista. Kaavamuutoksella tarkastellaan myös Kotiseutukeskuksen itäpuolisen peltoalueen sopivuus puutarhapalstoille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 24.8.–29.9.2023.

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmonkankaan alueella

Kunnanhallitus on käynnistänyt Lehmonkankaan alueelle asemakaavan muutoksen ja laajentamisen 1.11.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten tammi-helmikuussa 2022 ja samalla pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä asiakirjasta. Saatujen palautteiden ja neuvottelujen työstämisen jälkeen kaava oli luonnoksena nähtävillä loppukeväästä 2022. Ehdotuksena Lehmonkankaan asemakaavan muutos ja laajennus oli nähtävillä tammi-helmikuussa 2023. Saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin annetaan vastineet, kaavaa työstetään tarpeellisilta osilta ja viedään aikanaan hyväksymiskäsittelyyn.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu

Lehmon osayleiskaava on tullut voimaan 25.1.2024 ja pääsemme jatkamaan Vanhan Lehmon alueelle laadittavaa  asemakaavaa mahdollisimman nopeasti. Aiemmin valmistunut luonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2016. Teemme luonnoksen uudelleen.

Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.

 

Kontiolahden tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2024 § 50 päättänyt asettaa Vanhan Lehmon asemakaavoitettavan alueen maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisesti rakennuskieltoon, jonka tarkoituksena on varmistaa, että uusia rakennuksia tai rakennelmia ei rakenneta ennen asemakaavoituksen valmistumista. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta, mutta kunta voi tarvittaessa kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää aikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kestää enintään kahdeksan vuotta.


Kiinteistöt, jota rakennuskielto koskee, on nähtävillä klikkaamalla tästä linkistä: Aluekartta

Rakennuskielto tulee voimaan teknisen lautakunnan tekemän päätöksen laillistuttua 1.6.2024.

Kuulutus rakennuskiellosta on nähtävillä klikkaamalla tästä linkistä: Kuulutus

 

 

(Sivu päivitetty 24.4.2024)

 

 

 

Ota yhteyttä: