Asemakaavat vireillä olevat teksti

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Nyt kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

Alueen maanomistajat ja asukkaat:
Kuten syksyn asukas-maanomistajatapaamisissa sovimme, mittaryhmä tekee viikoilla 49 ja 50 katualueiden koepaalutusta Vanhan Lehmon alueella. Asukkaille ja maanomistajille on tulossa tiedote ja havainnekartta suunnitellusta katualueen sijainnista "käsipostina" postilaatikkoon tai muualla asuville maanomistajille postituksen kautta. Suunniteltu katualue on merkitty oranssein puupaaluin taitepisteille ja kohtiin, joissa tilan raja ja katualue leikkaavat toisensa. Saapuva havainnekartta yhdessä maastossa tarkastelun kanssa selventää tilanteen kaikkein parhaiten. Muistathan, että katualue pitää sisällään ajoradan lisäksi muun tarvittavan tilan. Katualue ei ole sama asia kuin ajorata. Tutustuttuasi tilanteeseen ja mikäli kysymyksiä herää, ole yhteydessä meihin kaavoituspuolen henkilöihin.

Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon

Maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavoitamme pääsääntöisesti omia maitamme. Lehmo on kysyttyä aluetta tontinhakijoiden keskuudessa. Vastataksemme tonttitarpeeseen kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavoituksen Vanhan Nurmeksentien ja Pielisjoen väliin jäävälle vuosina 2010 ja 2011 hankituille maa-alueille. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhan Nurmeksentien varteen. Alueesta käytämme nimeä Karhula.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Aluerajaus 

 

Ota yhteyttä: