Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja aiheen omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.

 

Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.9.2022 § 202 hyväksynyt asemakaavan Karhulan alueelle.

Kaavan hyväksymispäätöksestä on julkaistu kuulutus torstaina 8.9.2022 Sanomalehti Karjalaisessa, Pielisjokiseudussa ja kunnan ilmoitustaululla. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 7+30 päivää alkaen kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtäville asettamisesta 5.8.2022.

Rakennuskielto on voimassa MRL 53 § 3.mom mukaisesti, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

----------

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmonkankaan alueella -
etenemässä ehdotusvaiheeseen

Kunnanhallitus on käynnistänyt Lehmonkankaan alueelle asemakaavan muutoksen ja laajentamisen 1.11.2021 (§ 254). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten tammi-helmikuussa 2022 ja samalla pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä asiakirjasta. Saatujen palautteiden ja neuvottelujen työstämisen jälkeen kaava oli luonnoksena nähtävillä 9.5.–8.6.2022. Nähtävillä ollut aineisto on edelleen katsottavissa teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 26.4.2022 § 67. Kaavaehdotus tulee nähtäville myöhemmin kuluvana syksynä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu -
odotellaan osayleiskaavan hyväksymistä

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

(Sivu päivitetty 27.8.2022)

 

Ota yhteyttä: