Asemakaavat vireillä olevat teksti

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Nyt kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

Alueen maanomistajat ja asukkaat:
Kutsut kaduittain keskustelutilaisuuksiin on hoidettu postitse. Nevalantien ja Rapakkokujan ympäristön tapaaminen oli elokuun 20 pv ja Lyhty- ja Pajatien alueen 27.8. Juhola-Renssintien ympäristön tapaaminen on 10.9. Tähän viimeiseen kutsuun pujahti painovirhe mukaan ja alueeksi oli merkitty jälleen kerran Lyhty- ja Pajatie. Uudet kutsut toimitamme alueella asuville suoraan postilaatikoihin ja alueen ulkopuolella asuville korjatut kutsut tulevat postitse. Eli kaikki te, jotka on toivotettu tervetulleeksi 10.9 ja vaikka kutsussa näkyy väärä alue, tulkaa silti mahdollisuuksienne mukaan paikalle. Pahoittelemme virhettä!

Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon

Maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavoitamme pääsääntöisesti omia maitamme. Lehmo on kysyttyä aluetta tontinhakijoiden keskuudessa. Vastataksemme tonttitarpeeseen kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavoituksen Vanhan Nurmeksentien ja Pielisjoen väliin jäävälle vuosina 2010 ja 2011 hankituille maa-alueille. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kevyen liikenteen väylän rakentamista Vanhan Nurmeksentien varteen. Alueesta käytämme nimeä Karhula. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.10.–4.11.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Aluerajaus 

 

Ota yhteyttä: