Asemakaavat vireillä olevat teksti

Tällä sivulla kerromme lyhyesti vireillä olevista asemakaavahankkeistamme. Nähtävillä pidettävistä kaavoista löytyy tietoja aiheen omalta sivulta. Voit aina soittaa tai laittaa sähköpostia meille, mikäli kaavoituksesta tulee kysyttävää.

Asemakaavan muutos ja laajennus Lamminrannan alueella Lehmossa

Lamminrannan asuinalueelle käynnistetään kunnallistekniikan peruskorjaustöiden suunnittelu. Samassa yhteydessä on käytännöllistä suunnitella myös asemakaavoitettavan alueen kunnallistekniikka. Kunnanhallitus tekin 31.10.2022 kaavatyön käynnistämispäätöksen ja samassa kokouksessa kunnanhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

Alue sijaitsee lamminrannan läheisyydessä, sen länsipuolella. Kaavoitettava alue on noin 8 ha:n kokoinen. Alueelle on tulossa 16 rakennuspaikka, joista kolme on jo rakentuneet.

Lamminrannan alueen kaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnos pidetään nähtävillä 6.2.–20.2.2023 ja asiakirjat ovat nähtävillä pidettävät kaavat -sivulla.

ESITTELYTILAISUUS, jossa esitellään kaavaluonnoksen lisäksi Lamminranna alueen katusuunnitelmat, pidetään Hotel Juliessa, osoitteessa Valimontie 3, Lehmo, keskiviikkona 8.2.2023 klo 17–19. Tervetulosa kuuntelemaan ja kommentoimaan.

Kaavoitettavan alueen aluerajaus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

--------- 

Asemakaavan muutos ja laajennus Lehmonkankaan alueella -
etenemässä ehdotusvaiheeseen

Kunnanhallitus on käynnistänyt Lehmonkankaan alueelle asemakaavan muutoksen ja laajentamisen 1.11.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten tammi-helmikuussa 2022 ja samalla pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä asiakirjasta. Saatujen palautteiden ja neuvottelujen työstämisen jälkeen kaava oli luonnoksena nähtävillä loppukeväästä 2022. Tekninen lautakunta on 29.11.2022 § 165 päättänyt hyväksyä luonnosvaiheen kaava-asiakirjoista annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet sekä päättänyt asettaa 21.11.2022 päivätyt Lehmonkankaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot päätöksessä mainituilta tahoilta. Kaavaehdotus on nähtävillä 17.1. - 17.2.2023. Tästä nähtävillä pidettävien kaavojen aineistoihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty

---------

Asemakaavan muutos ja laajennus vanhan Lehmon alueelle jatkuu -
odotellaan osayleiskaavan hyväksymistä

Ympäristölautakunta käynnisti 17.6.2015 asemakaavan muutos- ja laajennustyön vanhan Lehmon alueelle. Kaavoitettava alue sijaitsee Juhola-Renssintien ja Nevalantien välille jäävällä alueella. Kaavalla yhdistämme jo olemassa olevat Mustolan kaava-alueen ja Lehmon keskustan kaava-alueet.

Kaavoitettava alue on aikoinaan rakennettu asemakaavamaisesti. Uudis- ja täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavoitusta, jolla samalla mahdollistamme alueen kuivatuksen ja katu- ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4. - 27.5.2016 ja keskustelu- ja tiedotustilaisuus pidettiin 21.4.2016. Alla nähtävillä ollut luonnosaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Selostusluonnos
Tilastolomake (luonnosvaihe)

Kunnallistekniikan suunnitteluaineisto:
Suunnitelman selostus
Liikennöinti, vaihtoehto 1
Liikennöinti, vaihtoehto 2
Kuivatuksen periaatekartta
Alueen nykyinen vesihuolto
Katujen tyyppipoikkileikkaukset

(Sivu päivitetty 3.2.2023)

 

Ota yhteyttä: