angle-left

Blogit

Hankerahoituksesta boostia yrityksen kehitykseen

Kontionloikan rahoitusneuvontapalvelut ovat olleet todella suosittuja viime vuosina. Kappalemääräisesti olemme olleet mukana valmistelemassa yli 50 kehitys- tai investointihanketta asiakkaillemme vuodesta 2019 saakka. Vuonna 2021 käynnistyneen nykyisen EU-ohjelmakauden muutokset ovat näkyneet meille muun muassa hakemuskäsittelyn ruuhkautumisena rahoittajien puolella. Maaseuturahaston ohjelmakausi pääsi toden teolla käyntiin vasta kesäkuussa 2023, joten nyt on oikea aika luoda katsaus hankerahoituksen nykytilaan. Tämä blogiteksti käsittelee pääasiassa ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kautta haettavaa rahoitusta.

Yritysrahoitus hyvässä vauhdissa

ELY-keskuksen yritysrahoituksen eli EAKR- ja JTF-rahastojen rahoitus on pääasiassa tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille, jotka tavoittelevat kasvua tai kansainvälistymistä. Viimeisen vuoden aikana rahoittaja on ohjannut hakemaan kehittämis- ja investointitukia JTF-rahastosta, jonka myöntövaltuus vuosille 2023–2024 on todella merkittävä Itä-Suomen alueella. Alueemme teollisuusyritykset ovatkin jatkaneet hankkeiden toteuttamista ja rahoitussummien TOP20 -suurimman hankkeen joukossa on kesällä 2023 useita Kontiolahdella kotipaikkaansa pitäviä yrityksiä.

EAKR- ja JTF-rahastojen investointitukea voi hakea yritykselle merkittävään investointiin (koneet- ja laitteet), toimitilojen rakentamiseen tai immateriaalioikeuksien hankintaan. Tuki vaihtelee yrityksen koon mukaan 20–40 % välillä. Esimerkiksi teollisuuden toimialalla toimiva pk-yritys voi JTF-rahastosta saada investoinnille jopa 40 % tuen hankkeen arvonlisäverottomiin kustannuksiin. Tukea haetaan Eura2021 järjestelmän kautta.

Kehittämiseen (esimerkiksi merkittävä uusi tuotekehitys, kansainvälistyminen) on ELY:n yritysrahoituksen kautta haettavissa kahdenlaista hanketukea. Max. 60 000 euron kertakorvaushanke on kestoltaan noin puoli vuotta oleva hanke, jolla yritys voi esimerkiksi selvittää kansainvälistymisen edellytyksiä tai uuden tuotteen potentiaalia. Toinen haettava tukimuoto on kehittämishanke 50 % tukitasolla. Nämä hankkeet ovat tyypillisesti 1–2 vuoden mittaisia, ja sisältävät yritykselle merkittävää kehittämistä.

Maaseuturahasto käynnistyi

ELY-keskuksen Maaseuturahasto toimi vuodet 2021–2022 siirtymäkauden rahoituksella ja tämä näkyi yrityksille siten, että käytännössä heinäkuun 2022 jälkeen rahastosta ei myönnetty isoja hankkeita ollenkaan. Nyt tilanne on korjautunut, kun kesäkuussa 2023 uuden CAP27-ohjelmakauden tukihaut käynnistyivät. Tätä kirjoitettaessa maksatuspuoli ei vielä ole käytössä ja hakemusten käsittelyajat ovat merkittävän pitkiä. Toiveissa kuitenkin on, että ensimmäiset uudet investointi- ja kehittämishankkeet maaseuturahastosta saisivat rahoituspäätökset vuoden vaiheessa. Tukea haetaan Ruokaviraston hallinnoiman Hyrrä-järjestelmän kautta. 

Maaseuturahasto on nimensä mukaisesti tukee maaseudulla sijaitsevia yrityksiä Yrityksen sijainnin maaseutualueella voi tarkastaa netistä osoitteen perusteella täältäMaaseuturahaston tuet pyritään kohdentamaan maaseutumaisille maaseutualueille ja harvaanasutulla sekä ydinmaaseudulla korkeammat tukiprosentit kuin muilla tukikelpoisilla maaseutualueilla. Yrityksen sijainti/tukiprosentti määritellään kaupunki maaseutuluokitus mukaisesti yllä olevaan karttaan perustuen.

Investointituessa myös ELY:n maaseuturahastossa tukiprosentti vaihtelee yrityksen koon ja sijainnin mukaan 20–40 % välillä. Esimerkiksi ydinmaaseudulla sijaitseva mikroyritys voi saada jopa 40 % tuen hankkeelle. Ely-keskus myöntää tuen päätoimisille yrittäjille tai päätoimisiksi alkaville. Investointien minimikustannusarvio 10 000 euroa, pääsääntöisesti maksimi 1 500 000 euroa ELY-keskukselta tukea haettaessa.

Yritysrahoituksen tapaan myös ELY:n maaseuturahastosta voi hakea kehittämisavustusta yritystoiminnan kehittämiseen 50 % tukitasolla, mutta enintään 100 000 euron kustannuksiin.

Joensuun Seudun Leader myöntää rahoitusta alkaville yrityksille sekä pieniin investointihankkeisiin. Investointien maksimi kustannusarvio 100 000 euroa ja hakevan yrityksen työntekijämäärä enintään 5 henkilötyövuotta. Yritystoimintaan (päätoiminen, sivutoiminen) suunnitteleville henkilöille on haettavissa erilaisia kertakorvaustukia esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen tai muuhun kehittämiseen liittyen.

Yritysryhmähanke on erittäin hyvä tukimuoto yhteiseen kehittämiseen. Yritysryhmähankkeessa on mukana 3–10 maaseutualueella sijaitsevaa yritystä, joilla on yhteisiä tavoitteita. Hanke jakautuu yrityskohtaiseen kehittämiseen ja yritysten yhteiseen kehittämiseen. Esimerkiksi matkailun toimialalla olevat yritykset voivat hankkeen avulla kehittää yhteisiä palveluita. Yritysryhmän hallinnointi ja vetovastuu ulkopuolisella kehittäjätaholla, esimerkiksi Kontionloikalla ja tukitaso on 75 %.

KEHPA-palvelut päättyvät 2024

Loppuun vielä tietoa muutoksista ELY-keskuksen suosittuihin Yrityskehityspalveluihin eli KEHPA-palveluihin liittyen. ELY-keskus on osana valtiontalouden sopeutustoimia lopettamassa palvelun kokonaan vuoden 2024 alussa. Nyt on siis viimeiset hetket hakea tukea yrityksen kehittämiseen tästä palvelusta.

Kontionloikan yritys- ja rahoitusneuvontapalvelut ovat maksuttomasti kaikkien Kontiolahden alueen yritysten käytössä. Otathan yhteyttä meihin, mikäli blogiteksti herätti ajatuksia yrityksesi kehittämiseen ja rahoitukseen liittyen! 

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Kontiolahti – ainakin 150-vuotta matkailua

Kontiolahden matkailun historia on värikäs ja täynnä tarinoita. 1900-luvun alkuvuosina lienee...

Hankkeen tapahtumat tukevat yritysten vastuullisuustyötä, teknologioiden käyttöönottoa ja digitalisaatiota

Kontionloikka Oy:llä käynnissä olevan ”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi