angle-left

Blogit

Kontionloikan Vastuullisuuskartoituspalvelu

Kontionloikan Vastuullisuuskartoituspalvelu on kehitetty osana Kontionloikka Oy:llä käynnissä olevan ”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella” -hankkeen toimintaa.

Kontionloikka Oy on syksyn 2023 aikana ottanut käyttöön uuden yritysneuvonnan vastuullisuustyökalun ja yritysneuvonnan palvelumallin: Vastuullisuuskartoituspalvelun. Kontionloikan Vastuullisuuskartoituspalvelu on kehitetty osana Kontionloikka Oy:llä käynnissä olevan ”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella” -hankkeen toimintaa.

Osana Kontionloikan Vastuullisuuskartoituspalvelua käytetään Vastuullisuusarviointi-työkalua. Työkalu on maksuton ja sen on kehittänyt 4FRONT Oy yhteistyössä Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBSin kanssa. Vastuullisuusarviointi-työkalu on sähköinen työkalu yrityksen vastuullisen liiketoiminnan edelleen kehittämiseen. Työkalu tarjoaa yritykselle tilannekuvan vastuullistoiminnan tämänhetkisestä tilanteesta ja auttaa tunnistamaan kehityskohteita sekä mahdollistaa vastuullisuudesta suoriutumisen vertailun muihin yrityksiin. Lisäksi työkalu tarjoaa mm. käytännön vinkkejä yritysvastuun johtamiseen.

 • Asiakastapaamisen sopiminen
 • Ensimmäinen asiakastapaaminen (n. 1,5–2 h)
  • Vastuullisuuskartoituspalvelun asiakastapaaminen toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan toimitiloissa tai vaihtoehtoisesti Kontiolahden kunnantalolla Kontionloikka Oy:n toimitiloissa tai Teams-etätapaamisena
  • Asiakkaalle esitetään Vastuullisuuskartoituspalvelun prosessikuvaus ja täytetään yhdessä asiakkaan kanssa vastaukset kyselylomakkeelle vastuullisuusraporttia varten
 • Analyysivaihe
  • Saadun vastuullisuusraportin vastausten perusteella laaditaan kirjallinen analyysi asiakkaalle.
  • Analyysin pohjalta saadaan selvä kuva yrityksen vastuullisuuden nykytilasta ja laaditaan toimenpide-ehdotukset yrityksen vastuullisuuden kehittämiseen.
 • Toinen asiakastapaaminen (n. 2 h)
  • Sovitaan toinen asiakastapaaminen mahdollisimman pian analyysivaiheen jälkeen.
  • Tapaamisella käydään syvällisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan vastaukset vastuullisuusraportista sekä laaditun analyysin toimenpide-ehdotukset yrityksen vastuullisuuden kehittämiseen. Asiakkaalle jää selkeä käsitys oman yrityksensä vastuullisuusasioiden nykytilasta ja tulevista kehitysaskeleista.
 • Jatkovaihe
  • Yrityksessä todettujen vastuullisuuden kehitystarpeiden jatkokehitys voidaan toteuttaa usealla eri toimintamallilla asiakkaan tarpeista ja kehitystoimenpiteiden laajuudesta riippuen.
 • Seurantavaihe
  • Vastuullisuusarviointi täytetään asiakkaan kanssa uudestaan n. vuoden päästä ja analysoidaan yrityksen kehittämät toimenpiteet.

Osana ”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella” -hankkeen toimintaa järjestetään vuoden 2024 aikana myös tapahtumia ja työpajoja vastuullisuuden teemalla. Seuraavana toteutetaan työpajakokonaisuus osana ”Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa” -hankkeen sekä ”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella” -hankkeen toimintaa. Hankkeet ovat EUn osarahoittamia.

Tervetuloa Kontionloikan yritysneuvontaan, vastuullisuuskartoituspalveluun sekä tapahtumiimme!

Lisätietoja:

Jarkko Peiponen
vt. toimitusjohtaja ja yritysvalmentaja/Kontionloikka Oy
p. 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi

”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke Kontiolahdella” -hankkeen toiminnalla tuetaan yritysten vastuullisuustyötä ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa sekä digitalisaatiota alueen yrityksissä. Hankkeella tavoitellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten hyödyksi. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2023–31.7.2025.

Hankkeen rahoittajat: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Euroopan unionin osarahoittama

 

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Hankkeen tapahtumat tukevat yritysten vastuullisuustyötä, teknologioiden käyttöönottoa ja digitalisaatiota

Kontionloikka Oy:llä käynnissä olevan ”Yritysten vastuullisuuden ja digitaalisuuden kehityshanke...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi