angle-left

Blogit

Rahoituksella potkua yrityksellesi!

Yrityksen rahoitus on aihe, johon Kontionloikan neuvontatyössä törmäämme lähes päivittäin. Tämän blogitekstin tarkoituksena on luoda katsaus erilaisiin yrityksen rahoitusmuotoihin.

Alkavan yrityksen rahoitus

Yrityksen alkuvaiheen suunnittelu on tärkeää. Hyvän suunnittelun ja toimialatuntemuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä tilastojen mukaan joka toinen uusi yritys lopettaa toimintansa kahden vuoden sisällä perustamisesta. Kontionloikan uusyritysneuvonnassa käymme läpi laajasti uuden yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Suosittelemme aina myös TE-palveluiden yrittäjyyskursseja, varsinkin siinä tapauksessa, että sinulla ei ole aiempaa yrittäjyystaustaa.

Rahoituksen kannalta uuden yrityksen perustaminen muodostuu kahden tyyppisestä rahoituksesta: omarahoituksesta ja mahdollisista ulkopuolisista rahoituslähteistä.

Omarahoituksen osalta puhutaan usein yrittäjän itsensä yrityksen alkupääomaksi sijoittamasta rahasta tai omaisuudesta. Omarahoitusta tarvitaan aina! Joskus enemmän, joskus vähemmän. Riippuen aivan toimialasta ja yrityksen suunnitelmista. Konepajan perustaminen vaatii isommat alkuinvestoinnit, kuin parturikampaamo. Rahan lähteenä voivat olla yrittäjän omat säästöt tai omaisuuden myynti.

Ulkopuolista rahoitusta on monenlaista. Uuden yrittäjän itsensä elämisen kuluihin tarkoitettu starttiraha on yleisin alkavan yrityksen rahoitusmuoto. Sen suuruus on noin 750 euroa kuukaudessa 12 kuukauden ajalle. Lisäksi voidaan tarvita pankkilainaa joko yrityksen tilille tai yrittäjälle. Puhutaan siis suorasta yrityslainasta esimerkiksi kone- ja kalustohankintoihin tai yrittäjälainasta, jonka yrittäjä sijoittaa yritykseensä erilaisia hankintoja ja käyttöpääomaa varten. Lisätietoja laina-asioista annamme mielellämme ja myös oma pankki on usein yrittäjän tärkein kumppani rahoitusasioissa.

Alkavan yrityksen yritystukia ovat starttirahan lisäksi esimerkiksi investointituet kone-, kalusto- ja toimitilahankintoihin. Starttirahan vaihtoehto meillä maaseutualueella, johon Kontiolahtikin kuuluu, on Maaseuturahaston uuden yrityksen perustamistuki. Pääpaino rahoittajalla on valtakunnallisesti toimivissa tuotannollisissa- ja palveluyrityksissä, mutta myös paikallisesti toimintaa aloittava yritys voi hakea erilaisia tukia maaseuturahastosta. Pääasiassa tukitaso on investoinneissa 35 % kustannuksista ja perustamistuessa 10 000 euroa liiketoiminnan kokeiluun tai 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen. Selvitämme mielellämme asiaa tarkemmin yhdessä kanssasi!

Yritysrahoitus olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen tai investointeihin.

Kuten alkavan yrityksen kohdalla, myös toimivilla yrityksillä on useita mahdollisuuksia rahoittaa yrityksen muutostilannetta tai tuote- ja palvelukehitystä.

Yleisin rahoitusmuoto on tulorahoituksen kanavoiminen tuotekehitykseen. Näin toimiva yritys ohjaa säännöllisesti osan tuloksestaan tai yrityksen resursseista systemaattiseen tuote- ja palvelukehitykseen. Pieniä kehitysprojekteja on menestyvissä yrityksissä menossa jatkuvasti ja useat yrittäjämme ovat todellisia ideanikkareita. Omarahoituksella toimiminen varmistaa joustavuuden ja nopeuden.

Pienempiin kehittämisprojekteihin tai vaikkapa IPR-asioiden selvittämiseen osana omaa tuotekehitysprojektia voi hyödyntää ELY-keskuksen Yritysten Kehittämispalveluista tai Kontionloikan Loikka-seteliä. Suuremmissa kehittämisprojekteissa suosittelemme aina asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä, sillä julkisia tukia on hyvin saatavilla Kontiolahden alueelle. Neuvomme yrityksiä hankkeiden rahoituksessa ja valmistelussa maksutta ja luottamuksellisesti!

Pääomasijoitukset ovat yksi varteenotettava vaihtoehto rahoittaa merkittävää tuotekehitystä. Tällöin yrittäjä itse sijoittaa yritykseen omaa varallisuutta, jonka avulla yrityksessä toteutetaan kehittämistä tai vaadittavia investointeja. Toki pääomasijoittaja voi olla ulkopuolinen taho, kuten instituutio tai yksityishenkilö. Pohjois-Karjalan oma pääomasijoitusrahasto North Karelia Growth Fund on yhdistelmä julkisen sektorin ja yksityisten sijoittajien rahoitusta ja tarkoitettu kasvuyritysten sijoitusrahoitukseen. 

Toimivan yrityksen kehittämisessä yleisimmät julkiset tuet alueellamme ovat Maaseuturahaston toimivan yrityksen perustamistuki sekä investointituki ja ELY-keskuksen yritysrahoituksen kehittämis- ja investointiavustukset.

Toimivan yrityksen perustamistuki on pääasiassa tarkoitettu uuden liiketoimintayksikön, uusien tuotteiden tai palveluiden taikka uusien asiakkaiden saamiseen tähtäävien projektien rahoittamiseen. Tuki on enintään 35 000 euroa ja pääasiassa tarkoitettu ulkopuolisiin ostopalveluihin. Myös edellä mainittu kokeilutuki max. 10 000 euroa on käytettävissä toimiville yrityksille.

Maaseuturahaston investointiavustus on yleisesti hyödynnetty tukimuoto myös Kontiolahdella. Pienille yrityksille tukitaso on 35 % investoinnin kokonaiskustannuksista ja yleisimpiä kohteita ovat erilaiset toimitilojen rakentamiseen tai laajentamiseen liittyvät hankkeet. Myös koneiden- ja laitteiden hankintoihin tai aineettomiin investointeihin (patentit, ohjelmistot) on mahdollista saada tukea.

ELY-keskuksen yritysrahoituksen kehittämisavustus on tarkoitettu merkittävään kehittämiseen ja usein kansainvälistymiseen tähtääviin projekteihin. Hankkeen koon tulee olla vähintään 5 % yrityksen vuosiliikevaihdosta ja vähintään 10 000 euroa. Tukea voi saada ostopalveluihin, tuotekehitykseen ja materiaalihankintoihin sekä palkka- ja toimitilakuluihin sekä matkakuluihin ulkomaille. Tukitaso on pääsääntöisesti 50 prosenttia kokonaishankkeen kustannuksista. Lisäksi samalle hankkeelle voidaan tehdä erillinen investointihankeosio, jossa tukitaso on pk-yrityksellä 35 % ja investointien kokonaisarvo vähintään 10% vuosiliikevaihdosta. Muuten investoinnin kohteet ovat samat, kuin edellä maaseuturahaston investointituessa. Yleensä Ely-keskus rahoittaa vain pk-yrityksiä, mutta korona häiriötilanteeseen Ely-keskuksella on käynnissä hankehaku REACT-EU rahoitusohjelmassa, josta voidaan rahoittaa myös suuryrityksiä osana elpymistoimia.

Edellä kuvatut kehittämisen tuet sopivat hyvin myös kansainvälistymisen rahoittamiseen. Lisäksi käytössä ovat valtion omistaman Business Finlandin erilaiset kansainvälistymisen suunnitteluun ja markkinatutkimuksiin tarkoitetut tuet. Pieniin kehitysprojekteihin Business Finland tarjoaa myös 5000 euron arvoista innovaatioseteliä.

Kontionloikka auttaa yritysrahoituksessa!

Lyhyenä yhteenvetona voi todeta, että yrityksen rahoittaminen on monitahoinen kokonaisuus. Usein toimivin keino rahoittaa merkittävää kehittämistä tai investointeja on yhdistelmä edellä kuvattuja rahoitusmuotoja. Tukia on hyvin saatavilla niin normaaliloissa, kuin nyt korona-aikanakin yrityksesi toiminnan kehittämiseen.

Kun yrityksen kehittäminen, investoinnit tai kansainvälistyminen on yrityksessäsi ajankohtaista, kannattaa olla yhteydessä Kontionloikkaan.  Yhdessä pohdimme parhaan mahdollisen kokonaisrahoituksen yrityksesi tarpeisiin!

 

 

Yritysvalmentaja Jarkko Peiponen

p. 050 472 41 44 tai jarkko.peiponen@kontiolahti.fi

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Ennakoi, ole joustava ja rakenna positiivista tulevaisuutta

Vuosi 2020 on taputeltu ja uusi vuosi jo pitkällä meneillään. Kontiolahden yritysneuvonnassa...

Kontiolahden alueen kasvu luo uskoa tulevaan

Kontiolahdella vuoden 2020 viimeisen puolen vuoden kaikkien toimialojen yhteenlaskettu...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi