angle-left

Blogit

TRENDIT 2022

Vuoden 2022 ensimmäinen puolivuotiskausi näyttää Kontiolahden suhdannetilastoissa vielä horisontissa uhkaavaan pakkastalveen peilaten positiiviselta. Kaikki toimialat huomioiden alkuvuoden kasvu oli Kontiolahdella 9,4 % kun se Pohjois-Karjalassa oli 10,7 %. Teollisuuden osalta maakunnan luku oli 15,5 % ja Kontiolahden 9,1 %. Vaikka kasvussa emme yltäneet samalle tasolle kuin koko maakunta yhteensä, voi kuitenkin todeta, että sekä kaikkien toimialojen liikevaihto että teollisuuden liikevaihto on yhä kasvusuunnassa. Kontiolahdella on vetoa ennen kaikkea vientiteollisuudessa. Erityisesti elektroniikka- ja muovituoteteollisuudessa on kasvu jatkunut erinomaisen mukavalla tempolla. Tästä kertoo liikevaihdon kasvun lisäksi positiivinen ongelma; suurimpien vientiyritysten kohtaama voimakas työvoimapula.

Pohjois-Karjalan tavaravienti kasvoi tammi-kesäkuussa peräti 31,6 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Maakunnassa toimivilta isoilta yrityksiltä ei ole kuulunut negatiivisia uutisia, vaan tilanne on vaikuttanut vakaalta. Venäjän markkinoiden sulkeuduttua yleisvaikutelma on, että yritykset ovat onnistuneet toimintansa sopeuttamisessa muuttuneeseen tilanteeseen. Kontiolahdella rakennetaan parasta aikaa elektroniikan ja sähköisten järjestelmien sopimusvalmistaja Jotwire Oy:n tehtaan laajennusta. Tehdaskiinteistön laajennuksella vastataan kysynnän kasvun tuomaan lisäkapasiteetin tarpeeseen ja kehitetään toimitiloja edelleen korkeassa automaatiotasossa. Tehdaslaajennus lisää työpaikkoja yrityksessä noin 30 henkilötyövuotta. Osaavien työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi nyt 165 henkilöä työllistävä Jotwire Oy on aloittanut TE-hallinnon kanssa rekrykoulutuksen, jonka kautta noin puolet tarvittavista työpaikoista on tarkoitus saada täytettyä. Osaavan työvoiman saatavuudesta tulee aina kriittisempi tekijä yritysten kasvun kannalta. Yritysten mahdollisuutena on kasvuun suuntaaminen ja mm. robotiikan ja digitalisaation hyödyntäminen strategisina kilpailukykytekijöinä.

Tulevaisuus näyttää nykyisestä myönteisestä vireestä huolimatta kääntyvän pakkaselle. PK-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Karjalan alueella yritysten odotukset tulevaisuudesta ovat negatiivisia. Raaka-aineiden ja energian hinnan nousun vaikutukset näkyvät ja todennäköisesti tulevat näkymään yritysten toiminnassa tulevan vuoden aikana merkittävästi. Osa yrityksistä on onnistunut viemään raaka-aineiden hinnan kasvun suoraan tuotehinnoitteluun, kun taas osa yrityksistä on kärsinyt tilanteessa voimakkaasti kun pitkäaikaiset sopimukset ovat sitoneet toimittamaan tuotteita aiemmin sovituilla hinnoilla. Investointipäätökset pitkittyvät ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät haasteet alkavat konkretisoitua investointimahdollisuuksissa. Meneillään olevan soteuudistuksen vaikutukset kuntien lopulliseen rahoituspohjaan vaikuttavat valtakunnallisesti julkisiin investointihankkeisiin vielä ainakin vuoden verran.

Pohjois-Karjalan työllisyystilanne on parantunut viime vuoteen verrattuna. Elokuussa Pohjois-Karjalassa oli työttömiä yhteensä 12,1 %. Myös Kontiolahden työttömyystilastot näyttävät edellisvuotta paremmilta. Kontiolahdella työttömyys oli elokuussa edelleen maakunnan kuntien kesken vertaillen parhaalla tasolla (8,3 %). Tammi-elokuussa 2022 työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Karjalassa keskimäärin 9 300, joka on 1 300 työtöntä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työpaikkoja on ollut haettavana edellisvuotta enemmän koko alkuvuoden 2022 ajan.

Työllisyystilanne vaikuttaa olevan parhaalla tasolla pitkään aikaan ja kasvua maakunnan tasolla on tapahtunut. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin ilmassa useita. Vaikeuksia näkymään synnyttävät yleinen heikko suhdannekehitys, kasvava inflaatio, maailmankaupan häiriöt ja kustannustason nousu. Kuluttajiin epävarmuus vaikuttaa varovaisuutena ja lisää näin ollen taantumaan ajautumisen todennäköisyyttä. Tärkeää olisi, että saisimme rahoituksen vetämään. Ne teollisuuden alat, joilla on mahdollisuus investoida, voisivat aloittaa investointinsa ripeästi ja olisivat näin merkittävänä vastavoimana epävarmuuden vaikutuksissa.

Lue lisää: Pohjois-Karjalan Trendit 2/2022 -julkaisusta

Annu Räsänen, toimitusjohtaja
Kontionloikka Oy,
Kontiolahden Yrityspalvelu Oy

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Pienen yrityksen vastuullisuus on muutakin kuin hiilijalanjälkilaskentaa tai päästökauppaa

Muutos ei ole vaikuttanut kaikkiin samalla tavalla. Joissain yrityksissä markkina on muuttunut...

Yrittäjä, tarkasta ainakin nämä tunnusluvut!

Pienessä yrityksessä taloushallinnon toimenpiteet keskittyvät usein tilinpäätöksen yhteyteen....

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi