Eläkeläisneuvosto (teksti)

Eläkeläisneuvostomme tehtävänä on varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisäksi eläkeläisneuvoston tehtävänä on osallistua kunnan strategiseen suunnitteluun asioissa, jossa korostuu ikääntyneen väestön hyvinvointi, terveys, toimintakyky ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen. Eläkeläisneuvosto osallistuu myös iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon kehittämiseen. Eläkeläisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa myös muihin ikääntyneeseen väestöön liittyviin asioihin.

Eläkeläisneuvostomme voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista. Eläkeläisneuvostomme laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen vuosittain.

Eläkeläisneuvoston jäsenet

Eläkeläisneuvoston jäsenet