Henkilöstö- ja työllisyysjaosto (teksti)

Henkilöstö- ja työllisyysjaostomme toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja sen tehtävänä on muun muuassa ohjata ja vastata henkiöstö- ja työllisyyspolitiikasta sekä valmistella talousarvioon liittyvä henkilöstöohjelma. 

Hety-jaostomme muun muassa hyväksyy työllisyys- ja henkilöstöpolitiikkaa koskevat suunnitelmat ja raportit sekä päättää henkiöstön työterveyshuoltopalvelujen sisällöstä ja palkitsemisen yleisistä periaatteista. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää myös yhteistoiminta- ja paikallisneuvottelut.

Henkilöstö- ja työllisyysjaostossamme on viisi jäsentä, jotka ovat kunnanhallituksen jäseniä  tai varajäseniä tai kunnanvaltuuston puheenjohtajia. Hety-jaostomme jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet

Henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet

Ota yhteyttä:

ALEKSI KURONEN

PUHEENJOHTAJA
aleksi.kuronen@luottamus.kontiolahti.fi

Esittelijä

Sari Ahokas henkilökuva

Pöytäkirjanpitäjä