Kartat ja paikkatieto -tekstit

Meiltä voit tilata kartta-aineistoja erilaisiin käyttötarpeisiin tuottamastamme aineistosta Kontiolahden kunnan alueelta. Aineistoa toimitetaan paperisessa ja sähköisessä muodossa yleisesti tunnetuissa formaateissa. Rakennushankkeen suunnittelua varten voit tilata tontista dwg-kuvan ja tonttikartan.

Maanmittauslaitos vastaa Kontiolahden alueen maanmittaustoimituksista ja ylläpitää meidän kiinteistörekisteriämme.

Tuotteita

  • Karttatulosteet paperilla ja sähköpostin välityksellä (pdf)
  • Paikkatietoaineistot (dwg ym.)

Esimerkkejä kartoista:

  • kaavaote
  • kaavamerkinnät ja -määräykset
  • tonttikartta
  • johtokartta

Johtokartalla esitetään kunnallistekniikan johtojen ja niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti. Johtokartta on saatavana eri tiedostomuodoissa tai graafisina tulosteina.

  • kantakartta

Kantakartat ovat maastoa yksityiskohtaisesti kuvaavia karttoja, joita käytetään etenkin asemakaavojen ja muun suunnittelun pohjakarttoina. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat mm. kiinteistöt, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö.

  • osoitekartta