Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntamme huolehtii vaalilain mukaisista tehtävistä, ja siihen kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Lautakunta toimii sekä kuntavaaleissa että valtiollisissa vaaleissa.

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen, valtuuston toimikaudeksi valittu, kunnallinen lautakunta. Se kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. 

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on mm.

 • vaalista tiedottaminen (kuuluttaminen)
 • kunnan muiden vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • vaalimateriaalin jakelu ja kalusteiden toimitus äänestyspaikkoihin
 • vaalitietojärjestelmän käyttöönotto
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • vaaliluetteloiden vastaanotto ja jakelu vaalilautakunnille
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on lisäksi

 • Ehdokashakemusten käsittely ja ratkaiseminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • Ennakkoäänten laskeminen ja tiedottaminen
 • Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Ota yhteyttä:

SARI POTTONEN

PUHEENJOHTAJA
sari.pottonen@luottamus.kontiolahti.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Ruohtula henkilökuva

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi

Vaalien yhteyshenkilö

HANNA SUHONEN

HALLINNON SUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
hanna.suhonen@kontiolahti.fi

Tutustu lisää: