Luonnonsuojelu -teksti

Ympäristöpäällikkö toimii kunnassamme paikallisena luonnonsuojeluasioiden tuntosarvena ja asiantuntijana.

Luonnonsuojelulaissa ei ole paljon kunnalle määrättyjä lainmukaisia tehtäviä. Me kunnassa teemme yksittäisten luonnonmuistomerkkien rauhoittamispäätökset, joita Kontiolahdellakin on voimassa kymmenkunta.

Ota avoimesti yhteyttä, jos sinulla on kiinteistölläsi erikoinen luonnonmuodostuma tai erityislaatuinen puuyksilö ja sinulla on kiinnostusta sen rauhoittamiseen luonnonmuistomerkkinä. Selvitetään yhdessä mahdollisuudet rauhoittaa kohteesi tulevien sukupolvienkin katseltavaksi.

Merkittävät luontoasiat otetaan huomioon lupa-asioiden käsittelyssä ja maankäytön suunnittelussa, joissa päätöksenteon pohjaksi laaditaan tarkasteltavista alueista luontoselvityksiä.

Ole yhteydessä paikalliseen asiantuntijaan, jos sinulla on kysyttävää Kontiolahden luonnosta tai olet havainnut erikoisen luontohavainnon. Yhdessä voimme keskustella havainnoistasi ja viedä asiaa tarvittaessa eteenpäin.

 

Ota yhteyttä: