Maastomittaukset -tekstit

Mittaustehtäviimme kuuluu:

  • Kunnallistekniikan työmaamittaukset
  • Johtokartoitus
  • Rakennusvalvontamittaukset
  • Numeerisen asemakaavan pohjakartan ylläpito
  • Kunnan omistamien tonttien maastoon merkintä
  • Maastomallimittaukset
  • Asemakaavojen paalutus

 

  • Rakennusvalvontamittaukset

Kun olet saanut rakennusluvan ja toimittanut asemapiirroksen sekä pohjapiirrokset rakennusvalvontaan, voit tilata rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän maastoon. Ennen merkintää sinun on raivattava puusto pois rakennuspaikan kohdalta. Rakennuksen sijainti merkitään maahan puupaaluilla tai valmiiksi rakennettuihin lankapukkeihin nauloilla ja langalla.
Sijainnintarkistus tehdään asemakaava-alueella sitten kun perustukset ovat valmiit ja sokkelin kulmat ovat nähtävissä oikeassa korkeudessaan.

  • Rajannäyttö

Voit pyytää meiltä rajannäyttöä rajojen selvittämiseksi, mikäli rajan paikasta ei ole riitaa. Rajannäytöllä ei virallisesti vahvisteta rajaa eikä merkitä pysyvästi maastoon. Merkitsemme rajan ja/tai rajamerkkien sijainnin koordinaattitietojen ja mahdollisten toimituskarttojen osoittamien rajamittojen perusteella. Perimme rajannäytöstä maksun työaikaveloituksen mukaan.

Virallisen rajamerkin asettaminen kadonneen tilalle sekä rajamerkin ja rajalinjan vahvistaminen kiinteistörekisteriin edellyttää rajankäyntitoimitusta. Rajankäyntiä voit hakea Maanmittaustoimistosta.