Sidonnaisuudet (varsinainen teksti)

Tarkastuslautakuntamme valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta, joka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnassa ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä kunnanhallituksen asettamat jaostot
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • keskusvaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja esittelijät

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitusten tietosuojaseloste löytyy Tietosuojasivustoltamme.

Sidonnaisuudet (teksti)

Ota yhteyttä:

TIINA HÄRKIN

TIEDONHALLINTASUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
tiina.harkin@kontiolahti.fi