Tervetuloa kouluun

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia ja heillä on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lapsi voi aloittaa koulunkäynnin myös vuotta säädettyä aiemmin eli 6-vuotiaana tai vuotta myöhemmin 8-vuotiaana. Kun haet lapsellesi koulunkäynnin poikkeavaa aloittamisajankohtaa, liitä hakemukseen mukaan psykologinen ja tarvittaessa lääketieteellinen selvitys koulunkäynnin poikkeuksellisen aloittamisen edellytyksistä. 

Osoitamme jokaiselle Kontiolahden kunnassa asuvalle alakouluikäiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa koulusta, joka on niin sanottu lähikoulu. Voit hakea lapsellesi koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Toissijaiseen kouluun ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta.

Avaamme kouluun ilmoittautumisen vuosittain tammikuun aikana. Teemme syksyllä koulunsa aloittavien lasten koulupaikkapäätökset huhtikuun aikana. Järjestämme toukokuussa koulutulokkaille tutustumispäivän, josta kukin koulu ilmoittaa erikseen.