Ympäristölautakunta

Ympäristölautakuntamme toimialana on ympäristönsuojelu sekä rakennus- ja maa-ainesvalvonta.

Ympäristölautakuntamme huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia ja huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä. Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisenamme.

Ympäristölautakunnassamme on seitsemän jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Ympäristölautakunnan jäsenet

Ympäristölautakunnan jäsenet

Ota yhteyttä:

PEKKA AHLHOLM

PUHEENJOHTAJA
0400 393 666
pekka.ahlholm@kontiolahti.fi

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä